2012-06-21 15:33:09

Апел на западноевропейските епископи към Рио+20: икономическият растеж не трябва да бъде единствената цел за човешкото развитие


Устойчивост, солидарност, развитие, сътрудничество, обръщане на сърцата и разума: това са ключовите думи в апела на Комисията на епископските конференции на ЕО (Comece) към Рио+20, конференцията на ООН за дълготрайното развитие, която бе открита на 20 юни в Рио де Жанейро. Апелът отправи председателят на Комисията, кард. Райнхард Маркс в контекста на темата „Обща отговорност за утрешния свят”. „От християнска гледна точка, признаването на човешкото достойнство стои в основата на всяко дълготрайно развитие”, посочи кардинал Маркс. В този смисъл „устойчивостта като принцип за цялостното човешко развитие има за цел да намери равновесие между социалните, икономически и природни нужди”, без това да „заплашва екзестенциалните решения на бъдещите поколения”. Оттук и призива „устойчивостта да бъде приложена към солидарността”, преди всичко към „бедните и социално отхвърлените”. В словото си кард. Маркс се спря и на „зелената икономика”, уточнявайки, че за да бъде подходяща за дълготрайното развитие, трябва да включи „промени не само в производството, но също и в потреблението”. Настоящия потребителски модел, посочи кардиналът, „е твърде много увлечен в употребата на материалните блага и има тенденцията да пренебрегва останалите измерения на човешкото достойнство”. Ето защо, председателят на Соmесе призова към умереност, разбрана не като „отказ от желанието за материални блага”, а като „разграничаване между същественото и повърхностното”. „Икономическият растеж вече не може да бъде единствената цел на човешкото развитие, необходимо е да се намерят други индикатори за развитието”. Това което е необходимо, завърши кардиналът, е „едно обръщане на сърцата и разума, защото развитието не е едностранно и не се отнася само до борбата с бедността и глада, достъпа до питейната вода, здравните услуги и образованието. Става въпрос да станем щедри, солидарни и да работим за една нова култура, зачитаща Творението, справедливостта и истинското цялостно човешко развитие”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.