2012-06-20 14:26:45

Kristna i Mellanöstern ser fram emot påvens besök i Libanon


(19.06.2012) Igår avslutades konferensen med titeln "Religion i ett samhälle i förändring. Hur Tunisien utmanar väst", som hölls i staden Tunis. Bland konferensens huvudtalare fanns Msgr. Maroun Lahham, kyrkoherde i Jerusalems latinska patriarkat i Jordanien och tidigare ärkebiskop i Tunis. Vatikanradion bad honom berätta om de kristna samfundens utmaningar med den "arabiska våren". Han berättar att:

”Många av de kristna i Maghreb-länderna, alltså Libyen, Tunisien, Algeriet och Marocko, är utlänningar som inte har berörts direkt av den "arabiska revolutionen". De har dock följt utvecklingen med stort intresse och välkomnat förändringen. När det gäller de länder där det finns kristna araber, som Egypten, Jordanien, Syrien, osv. har revolutionen berört dem precis som den berört muslimerna. De upplever samma rädslor, samma problem och samma osäkerhet inför framtiden. Det återstår att se vad som händer nu i Egypten, där Muslimska brödraskapet har vunnit valet, vi måste se hur de kommer att reagera på den koptiska gemenskapen. Vi hoppas att de löften som det Muslimska brödraskapet gett tidigare bibehålls”, säger Msgr. Lahham. Han berättar vidare att Tunisiens folk är mer hoppfulla än oroliga. ”Tunisien är det arabiska land som hittills gjort störst framsteg mot demokrati. Landet har absolut inte ändrats från en diktatur till en demokrati, processen är lång. Vi har hållit val, den nya konstitutionen är skriven. Förhoppningsvis håller vi ett val för de kommande 5 åren innan oktober 2013.”


Vi frågar hur viktig påvens apostoliska resa till Libanon i september är?

”Det är viktigt för alla kristna samfund i Mellanöstern, som upplever lite rädsla under dessa revolutioner. Jag tror att närvaron av den Helige Fadern kommer att uppmuntra oss och hjälpa oss att leva vår tro, här där Gud har placerat oss - i den arabiska världen. Om Gud ville att vi skulle vara arabiska kristna är det för att leva vår tro just här och inte i Frankrike, Italien eller Tyskland”, avslutar Msgr. Lahham, kyrkoherde i Jerusalems latinska patriarkat i Jordanien.








All the contents on this site are copyrighted ©.