2012-06-20 14:54:43

Танзания: завърши ІV Световен междурелигиозен форум за децата


„Изкореняване на бедността, обогатяване на децата: вдъхновение, действие, промяна” бе заключителната тема на четвъртия форум на Global network of religions for childen (Cnrc), международната мрежа на религиите, работеща в полза на насърчаване правата на малолетните, който се проведе в Дар-ес-Салам, Танзания. За първи път Африка бе домакин на това събитие с участието на повече от 250 представители на различни религии, заедно с представители на социалните, гражданските и политическите институции и делегати от Обединените Нации. Сред причините, индивидуализирани от Форума, за многобройните фактори заплашващи живота на децата участниците посочиха: корупцията, войните и несъразмерното разпределяне на ресурсите. Затова Cnrc призовава всички свои членове към споделени усилия за „да се направи този свят място в което всяко дете може не само да се ползва от правото на живот, но и да го насърчава, давайки положителен принос за мира и достойнството за всички”. Сред участниците във Форума бе и монс. Метод Килайни, помощен епископ на диоцеза на Букоба, Танзания. „Представителите и религиозните общности – посочи епископът – имат задължението да учат децата да живеят заедно в мир и хармония”, независимо от тяхната вяра и в почит към всички. Затова, епископът прикани участниците във Форума да разбудят съвестите по тази тема, насърчавайки справедловостта и отговорността на правителствата за изкореняването на бедността. Накрая монс. Килайни отправи остри думи към онези групи, които чрез религиозната привидност, използват трудните условия на народите, за да подбуждат конфликти, в облага на личните интереси.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.