2012-06-20 12:16:20

Епископски синод за новата евангелизация: да предаваме вярата на новите поколения


Предаването на християнската вяра е едно от най-големите предизвикателства на Църквата, която трябва да насърчи една култура, дълбоко вкоренена в Евангелието и даде подходящ отговор на „знаците на времето в контекста на една нова евангелизация. Това заяви монсеньор Никола Етерович, генерален секретар на Епископския синод, при представянето на неговото тринайсето издание, което ще се проведе от 7 до 28 октомври във Ватикана на тема „Новата евангелизация за предаването на християнската вяра”. На пресконференция във Ватикана бе представен работния документ на Епископския синод (instrumentum laboris), който монс. Етерович определи като „важен етап за подготовката на синодалните отци” и който е резултат от въпросника към 13 Синода на Източнокатолическите църкви, към 114 Епископски конференции и Съюза на генералните настоятели на монашеските общества. Работният документ е съставен от четири глави и е публикуван на латински, италиански, френски, английски, немски, испански, португалски и полски езици.

Първата глава, „Исус Христос, Евангелието на Бог за човека”, изтъква „същността на християнската вяра, която немалко християни пренебрегват”. Втората глава, „Време за нова евангелизация”, е посветена на „актуалните предизвикателства за евангелизацията, както и обяснението за новата евангелизация”. В трета глава – „Предаване на вярата” се обяснява „целта на новата евангелизация” или „онази вяра, която Църквата живее и предава на всички християни”, които от своя страна са призвани да дадат своя принос. Четвъртата глава е посветена на „предаването на вярата в контекста на новата евангелизация” и „средствата развили се в нейната традиция, като евангелската вест, приемането на вярата и възпитанието със стремежа да бъдат адаптирани към актуалните културни и социални условия”.

„Новата евангелизация не е мъчителен отговор на актуалната криза на съвременния човек”, подчерта монс. Етерович, а „динамизмът на вярата, който тласка Църквата да предлага Евангелието в нови условия, но което е винаги същото вчера, днес и утре”. Илюстрирайки целта на новата евангелизация, монс. Етерович подчерта важността на личното свидетелство и личния контакт при предаването на вярата, особено на отдалечените от Църквата. Основната сила на новата евангелизация е християнското семейство, малка „домашна църква” в което ролята на жената е определяща: „Работния документ изтъква важната роля на миряни, мъже и жени при предаването на вярата. Много от отговорите на въпросника показват, че мнозинството от катехистите са жени, които наистина имат големи заслуги при предаването на вярата. Както в християнското семейство, където жените и майките са първите евангелизатори”.

Новата евангелизация трябва да бъде разбирана в контекста на дълбокото вътрешно обновление на Църквата, поясни генералния секретар на Епископския синод. Това е важна задача, особено предвид скорошните скандали засегнали някои от нейните членове: „Новата евангелизация не може да има успех, ако първоначално не премине през обръщането и пречистването на всички свои членове”, каза монс. Етерович. „Трябва винаги да имаме пред нас евангелския образа на солта на земята: силата не толкова в количеството, а в качеството на членовете на Църквата, което ще бъде и двигател в новата евангелизация”.

dg/ rv


All the contents on this site are copyrighted ©.