2012-06-20 14:43:21

Международната богословска комисия обнови своята интернет страница


Международната богословска комисия обнови, преорганизира и осъвремени своята интернет страница, която може да бъде консултирана на официалният интернет сайт на Светия Престол www.vatican.va., посредством секцията посветена на Конгрегацията за Доктрината на Вярата. Обновената интернет страница на Комисията се отваря с кратко историческо и институционално описание (Профил – Profilo). Следва сбор на различни езици на нейните Статути: временните, датиращи 12 юли 1969 и окончателните с дата 6 август 1982. Страницата съдържа и списък с председателите, секретарите и членовете на Комисията (Elenco dei Membri).

Същинската част на интернет страница е съставена от 25 публикувани документи на Комисията, представени в седем езикови версии: френски, английски, испански, немски, италиански, латински и полски. Някой от тях могат да бъдат консултирани също на португалски, холандски, унгарски, руски и чешки. Сборът от тези документи е с тенденцията да нараства с нови допълнителни езикови версии. На страницата могат да се намерят насоки и за основните издания на документите на различни езици. Освен това, страницата съдържа папските слова отправени към членовете на Комисията (Discorsi pontifici). Накрая в рубриката „Документация” (Documentazione) се предлага информация за дейността и публикациите на Комисията, по-специално коментари и пояснителни текстове.

С обновяването на своята интернет страница, Комисията живо се надява тя да бъде в помощ и като стимул за консултацията на документите от страна на заинтересуваните хора и по-специално от страна на Пастирите, богословите, свещениците, богопосветените, но също и студентите и вярващите от цял свят.

Международната Богословска комисия, учредена от Божия Раб Павел VІ на 11 април 1969 г., е призвана да бъде в помощ на Светия Престол, по-специално на Конгрегацията за Доктрината на вярата в проучването на важни и актуални доктринални въпроси. Тя е съставена от богослови от различни школи и държави, отличили се с техните познания и преданост към Поучителната власт на Църквата. Членовете – неповече от тридесет – са назначавани от Светият Отец „ad quinquennium” (пр. за пет години) по предложение на Кардинала Префект на Конгрегацията за Доктрината на Вярата и след консултация с епископските конференции. През своята история Комисията, с одобрението на своя председател е публикувала 25 документа.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.