2012-06-19 17:31:26

Biskopssynoden 2012: den nya evangelisationen


(19.06.2012) Vatikanen publicerade på tisdagen Instrumentum laboris - arbetsdokumentet – inför den kommande biskopssynoden, tillägnad den nya evangelisationen. Dokumentet som är uppdelat i fyra kapitel kommer att ligga till grund för en diskussion under tre veckor i vilken synodfäderna, experter och andra inbjudna gäster kommer att delta mellan den 7 oktober till den 28 oktober i Vatikanen.

Följande punkter är en kortfattad beskrivning av arbetsdokumentet:

Det första kapitlet tillägnas återupptäckandet av evangelisationen, d v s mötet med Jesus Kristus som är Guds evangelium till mänskligheten, som omvandlar oss, samlar oss och som introducerar oss, genom den Helige Anden, till ett nytt liv. Detta nya liv är grunden till vår glädje och det uppmanar oss att som glada vittnen vandra genom världen i väntan på uppfyllandet av Guds rike.

Det andra kapitlet riktar uppmärksamheten på nya förändringar som påverkar hur vi lever vår tro och vår kristna kallelse i våra samhällen. Orsakerna till den nya evangelisationen utvärderas liksom olika sätt som enskilda kyrkor kan känna sig delaktiga.

Det tredje kapitlet behandlar de grundläggande platserna, personerna och aktiviteterna i överföringen av den kristna tron ​​- liturgin, trosundervisningen och välgörenhetsarbetet - och hur tron bör bekännas, firas och levas.

Slutligen, på ett liknande sätt, diskuterar det fjärde och sista kapitlet den pastorala verksamheten, i synnerhet förkunnelsen av evangeliet och överföringen av tron. De klassiska områdena diskuteras sedan med tonvikten på den nya evangelisationen inom kristna samhällen och hur man förkunnar sin tro.
All the contents on this site are copyrighted ©.