2012-06-19 12:58:35

Апел на католиците към Рио+20: грижа за бедните и усилия за дълготрайното развитие


Преосмисляне и взимането под контрол бъдещето на човешкото семейство: това е апелът отправен от Международната католическа група за развитие и солидарност към Рио+20, конференцията на ООН за дълготрайното развитие, която ще се проведе в Рио Де Жанейро от 20 до 22 юни. Апелът е подписан от представители на епископските конференции на различни страни по света, заедно с представители на гражданското общество. В центъра на посланието подписалите отправят искането към правителствата да обърнат повече внимание на бедните и отхвърлените, за да се реализира „изкореняването на бедността и да се отвори пътя за цялостното човешко развитие”, „в полза на един справедлив и дълготраен свят”. „Очакваме срещата в Рио – се чете в текста – да отправи послание на надежда за всички страдащи и за бъдещите поколения”. Оттук и призива за „изграждането на един по-истински и справедлив свят в който всички човешки същества живеят в хармония и взаимно разбирателство”. Не е възможно, продължават подписниците на апела, „все още в света да има хора лишени от храна, вода и електричество, което им пречи да живеят достойно”. Парадоксално, продължава текстът, именно бедните са „най-уязвимите срещу заплахите на околната среда, по причина на разрушаването на екосистемата”, независимо, че те не са виновни за тази разруха. В този контекст католическата група предлага решение по този проблем, което изхожда от човека „като индивид” и е насочено към „една нова култура на зачитане на творението, простотата и солидарността в полза на истинското човешко развитие и подобряване качеството на живота”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.