2012-06-19 14:06:25

Унгария: първи Международен семинар за интергационни проекти за ромите в Централна и Източна Европа


„Ромите са най-голямата малцинствена група в Европа, но и най необлагодетелстваната, защото много често са жертва на дискриминации и дори на расизъм. Антициганизмът не само не е изчезнал, но продължава да се разпространява в Европа, давайки отражение на социалните структури, което забавя усилията за създаването на нов начин на мислене, заменящ съмнението и предразсъдъците със солидарността и взаимния респект”. Това заяви отец Габриеле Бентолио, подсекретар на Папския съвет за мигранти при отриването на Първия международен семинар за проекти за интеграцията на ромите в Централна и Източна Европа, който се провежда от 19 до 21 юни в унгарския град Егер. Срещата се провежда под мотото „Opening Doors” и е организирана от Пастирската комисия за ромите към Епископската конференция на Католическата църква в Унгария и „Реновабис”, една от най-големите благотворителни организации в Германия. „Пътят за интеграцията на ромите включва признаването на достойнството и централното място на човека и създаването на условия за равенство както на техните права, така и на задълженията им”, посочи ватиканския представител. „На тази основа са създадени човешките права и техните граници, разбирани като израз на хуманистичното виждане, което дава на човека абсолютен приоритет и най-дълбоките ценности”. Отец Бентолио конкретно посочи активната роля на Църквата и нейните структури в полза на ромите, но подчерта че тя няма рецепта за техните очаквания: „Подобряване условията на ромите изисква усилията на всички, придружени от максимална отговорност и прозрачност – посочи ватиканския представител. Необходимо е да промоцираме ролята на ромите и създаването на едно отворено, солидарно и справедливо общество”.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.