2012-06-19 17:57:23

Патриарх Григорий ІІІ Лахам: апел за национален диалог за мир в Сирия


За излизане от кризата в Сирия и слагане край на конфликта са необходими „усилията на всички сирийци за един истински национален диалог”: този апел отправи Мелкитския гръкокатолически патриарх на Антиохия и Близкия Изток, Григорий ІІІ Лахам, на провеждащия се в Бейрут Синод на Мелкитската гръкокатолическа църква. От името на около 30 епископи от всички страни в Близкия Изток, но също и от Африка, Австралия и Европа, патриарх Лахам заяви: „Изразяваме нашата солидарност към сирийския народ, твърдо устояващ живота, достойнството и единството на страната”. Той отправи пожеланието за „съсредоточаването на всички социални и религиозни компоненти в страната в търсенето на глобална реформа”, която трябва да бъде осъществена в политическата, социалната, културната и амдинистративната сфери, „посредством усилията на правителство, политически партии, интелектуалци и градивната опозиция”. Патрирах Григорий ІІІ Лахам изрази и позицията на Католическата църква в Сирия: „Призоваваме всички сили участващи в конфликта, както в страната така и в чужбина, да работят за изграждането на една нова Сирия по модела на плуралистичната демокрация”, тъй като „насилието премина всички граници и разрушава нацията”. Патриархът отправи и апела „да не бъдат обвързвани невинни граждани в политическия конфликт или тероризирани чрез отвличания, убийства, изнудване и изземване на техните блага”, изразявайки близостта на Църквата към всички сирийци, станали жертва на ескалиращото насилие в страната.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.