2012-06-18 14:38:55

"Den svage som förlitar sig på Gud skyr inga hinder" - Påvens Angelus


(18.06.2012) Storheten i Guds kärlek, som förvandlar det obetydliga, stod i centrum då påven Benedictus XVI reflekterarde över liknenlsen med senapsfröet, i samband med söndagens Angelusbön på Petersplatsen klockan 12.

"Svagheten är fröets styrka, det är i att det brister som dess kraft ligger”, sa påven om den djupa innebörden i Jesu liknelse om fröna på jorden. Fröet som växer medan bonden sover, och senapsfröet som är det minsta av alla. ”Det rör sig om en metafor för Guds rike”, sa påven.

"En liten mänsklig verklighet, de fattiga i hjärtat, som inte lägger sin tillit till sin egen styrka, utan till Guds kärlek, de som inte är viktiga i världens ögon. Just genom dem kan Jesu styrka verka och förvandla det som uppenbarligen verkar obetydligt. "

"Guds rike är framför allt en gåva av Herren, även om det kräver vårt samarbete” - sa påven - "Detta framgår bland annat av "kontrasten mellan fröets litenhet och den storhet det producerar.” Detta är Guds mirakel.

"Vår svaga kraft, till synes hjälplös inför världens problem, skyr inga hinder om den förlitar sig på Guds kraft, eftersom Herrens seger är säker. Detta är miraklet i Guds kärlek, som låter varje gott frö gro och växa och sprida sig på jorden.”

"Nutiden är såningstiden”, sa påven, ”och utsädets tillväxt har Herren försäkrat. Han är rikets Herre, och människan är hans ödmjuka medarbetare, som tålmodigt väntar på frukten. Den slutgiltiga skörden påminner oss om Guds slutliga ingripande vid tidens slut, när han fullbordar sitt rike.”

Även om senapskornet är så litet, en tiondels millimeter, "är det fullt av liv, från det fröet bryter en knopp som kan spräcka jorden, nå solljuset och växa till att bli den största av alla trädgårdsväxter."

Påven avslutade med att uppmuntra de kristna till att göra allt de kan, väl medvetna om att det slutliga resultatet beror på Gud. ”Som Sankt Ignazio av Loyola sa: "Agera som om allt berodde på dig, väl medveten om att allt i verkligheten beror på Gud."All the contents on this site are copyrighted ©.