2012-06-16 17:55:50

Octava Dies. Fader Lombardi: ”Syriens mörka natt?”


(16.06.2012) ”Från Syrien” skriver fader Lombardi i sin ledare, ”når oss dagligen nyheter om massakrer på oskyldiga människor i alla åldrar och från olika religiösa övertygelser. Under mer än 15 månader har offren fortsatt att stiga. Nu drar fler och fler människor slutsatsen att landet närmar sig ett tillstånd av inbördeskrig.”

”Landet som tidigare präglades av en fredlig samexistens mellan olika delar av den muslimska världen, där även de ekumeniska relationerna mellan kristna av olika bekännelser och riter och interreligiösa relationer mellan kristna och muslimer har varit fredliga – vi minns påven Johannes Paulus II: s oförglömliga besök 2001 - plågas nu av våld och kaos. Syrien riskerar upplösning, och det verkar inte finnas någon utväg. Den apostoliska delegaten till Syrien, ärkebiskop Mario Zenari, har beskrivit det som en "långsam nedstigning till helvetet".”

”Unga syrier har känt förändringens vindar svepa genom andra länder i hela regionen. Deras förväntningar om frihet och ett större deltagande i det politiska livet har inte besvarats av dem som styr landet. Samtidigt har våldsamma element blandat sig in i oppositionen och de fortsätter att vinna mark.”

”Trots påvens täta appeller, och många andra religiösa och civila ledares appeller, har det internationella samfundet hittills varit oförmögen att reagera på ett effektivt sätt. Det faktum att Syrien har en särskild angenäm plats i den internationella politiska balansen påverkar fredsansträngningarna. Men Kofi Annans plan har inte gjort några framsteg och möjligheten att inleda en väpnad internationell intervention är mycket oroande. Hur länge kommer våldstrenden fortsätta att växa? Hur länge kommer folk att dö, eller tvingas att fly från sina hem?”

”För de troende” avslutar fader Lombardi, ”är det en tid som präglas av medkänsla och bön”, av att hjälpa ”de som lider så mycket som möjligt”, att ”uppmana till och stödja dialoginitiativ”. Det behövs ”glimtar av hopp”. ”Vi får varken glömma eller överge Syrien.”
All the contents on this site are copyrighted ©.