2012-06-16 11:32:52

Монс. Мамберти: за етическата основа в обединението на Европа


“Настоящият исторически момент разкрива”, че „в процеса за обединение” на Европа „ етическата основа е наложитела”. Това заяви архиепископ Доминик Мамберти, секретар на отдела за Връзките с държавите, пред посланиците на страните от Европейския Съюз, акредитирани при Светия Престол по повод края на семестъра на президентството на Дания. „Пътят за излизане от кризата – отбелязва монс. Мамберти в словото си към посланиците – не може да се опира само на търсенето на технически решения, дори и да са новаторски, а трябва да извлича полза от общия европейски фон, който вижда в човека и неговата отговорност един неотменим ресурс”. Eто защо, „развитието на Европа не може да се разграничава от централното място, което заема човека”. Не става въпрос „за въвеждането на един религиозен принцип, а за признаването на християнството като основа на европейска цивилизация”. Според монс. Мамберти, „за да тръгне решително по своя път, Европа трябва да тръгне преди всичко от човека, а не толкова от пазарите или институциите. Изхождайки от човека означава преди всичко да се насърчава животът и семейството”. „Едно от най-важните предизвикателства на настоящия момент – подчертава монс. Мамберти – е насърчаването на трудовата заетост и производителността. От това зависи възможността за завръщането към растежа. Този проблем няма лесно решение, но въпреки това, „не става въпрос за една невъзможна мисия. Неговият положителен изход зависи до голяма степен от възможността на всеки да предложи нещо от себе си”. За ръководителят на ватиканското ведомство „доверието, солидарността и отговорността са ключовите думи чрез, които Европа е призвана, днес повече от всякога, да гледа на себе си. Те трябва да характеризират не само вътрешните връзки в Съюза, но също и тези с останалите действащи лица от световната сцена, така както и съседните държави, които желаят да станат част от този Съюз.

jp/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.