2012-06-15 12:12:10

"Ökad trohet till påven" - Benedictus XVI möter kyrkans diplomater


(15.06.2012) "Guds trohet är nyckeln och källan till vår trohet" – detta var ett av påven Benedictus XVI:s starkaste ord i anförande han höll på måndagen när han talade till den Påvliga Kyrkliga Akademin, som omfattar den Heliga Stolens diplomatiska kår kallad att arbeta på nuntiaturer runt om i världen.

Påven fokuserade sitt tal på värdet av trohet mot kyrkan och Petri efterföljare, särskilt vad gäller de närmaste medarbetarna i den romerska kurian och de påvliga företrädarna. ”Det rör sig inte om blind trohet”, sa han, ”utan trohet upplyst av tron på Herren.”

"Kära vänner, i den mån ni är trogna, är ni också pålitliga. Vi vet för övrigt att lojaliteten till kyrkan och till den Heliga Stolen inte är en ”blind” lojalitet, eftersom det är upplyst av tron på honom som sa: "Du är Petrus och på denna klippa skall jag bygga min kyrka."

Från påven alltså uppmuntran att "leva det personliga bandet med Kristi ställföreträdare som en del av "sin tro". ”Det hör varje katolik till”, påpekade han, "det är en viktig del av varje katolik, och ännu mer prästen, och det tar sig en särskild karaktär när man arbetar vid den Heliga Stolen, eftersom mycket av energin, tiden och den dagliga tjänsten riktar sig just till påven":

"Detta är ett stort ansvar och en speciell gåva, som med tiden utvecklar sig till ett känslomässigt band med påven, ett inre förtroende, som väl beskrivs med uttrycket "lojalitet ".”

Påven underströk också att trohet inte bara är en dygd, utan "framför allt något gudomligt”: "Tillämpat på människor är trohet därför djupt kopplad till trons övernaturliga gåva – ett uttryck för den stabilitet typiskt för den som har grundat hela sitt liv på Gud." Påven avslutade med att be nuntierna att uppmuntra de lokala kyrkorna runt om i världen till en ökad trohet mot påven i Rom, och gemenskap med den universella kyrkan. Han tackade sina medarbetare för den dagliga hjälp och stöd de ger honom, och alla de som runt om i världen ber för honom.
All the contents on this site are copyrighted ©.