2012-06-15 11:34:55

Нов ватикански департамент посветен на спорта


„Независимо всички негови дегенерации, които го подлагат на остри и основателни критики, спортът е един от големите културни феномени на нашето време”. Въпреки това, се нуждае от „катарзис”, за да преоткрие своята „дълбока душа” и да се завърне да „бъде един открояващ се културен феномен и средство за израстване”. Това посочи кард. Джанфранко Равази, председател на Папския Съвет за Културата, по време на среща за представянето на новият департамент „Култура и Спорт”, учреден от него през декември 2011 в лоното на ръководеното от него ватиканско ведомство. Новият организъм ще работи в сътрудничество със секцията „Църква и спорт” към Папския Съвет за миряните и Фондация „Йоан Павел ІІ за спорта”. По време на представянето, ръководителят на новият ватикански департамент, монс. Мелкор Санчец де Тока, подсекретар на Папския Съвет за Културата, начерта двете основни задачи на департамента: преди всичко „изучаване и анализ на феномена в културна перспектива” и оттук „истинско и същинско действие”. „Идеята – пояснява монс. де Тока – е да се насочи на ниво Универсална църква пилотния проект „Школа на мислене”, целяща формирането на „спортните възпитатели. Ще бъде интересно, по модела на Stoq Project, да се даде началото на формативен проект за християнски треньори и спортни ръководители, привличайки към него папските университети”. Монс. де Тока не скри желанието си и за „среща с главните действащи лица на световния спорт”.

svt/ SirAll the contents on this site are copyrighted ©.