2012-06-14 14:29:51

Светият Престол и Литва подписаха споразумение за висшето образование


На 8 юни в правителствения дворец във Вилнюс, бе подписано Споразумение между Светия Престол и Република Литва за взаимното признаване на квалификации отнасящи се до висшето образование (Agreement on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education).

От страна на Светия Престол подписа монс. Луиджи Бонаци, апостолически нунций в Литва, а за Република Литва, Аудрониус Ажубалис, Министър на външните работи. Подписването на Споразумението, информира комюнике, е в съгласие с Конвенцията от Лисабон по същата тема (1997), която между различните теми има за цел насърчаването на взаимното признаване на периоди и дипломи за висше образование. Това признаване служи за улесняване мобилността на студентите и за свободна обмяна в рамките на висшето образование в европейския регион. Освен това, Споразумението е част от целите на Процеса от Болоня, с европейски характер, реализирал Общо пространство за висшето образование (European Higher Education Area – EHEA), включвайки понастоящем 47 европейски страни, сред които Светия Престол, с подкрепата на някои международни организации.

Споразумението между Светия Престол и Литва, освен определянето на главните теми, които използва и своето поле за прилагане, установява правилата, процедурите и средствата за гарантиране признаването на висшето образование. То усъвършенства юридическата картина на взаимните връзки между Светия Престол и Република Литва, вече регулирани от три Споразумения, подписани на 5 май 2000: за сътрудничество във възпитателната и културната дейност; за юридическите аспекти на връзките между Католическата църква и държавата и за пастирската дейност сред католиците във въоръжените сили. Споразумението, заключава нотата, ще влезе в сила в деня, в който и двете страни са информирали, че са отговорили на съответните вътрешни законови процедури.

jp/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.