2012-06-12 17:38:28

Påven: ”Avslå en kultur där sanningen inte spelar någon roll”


(12.06.2012) Benedictus XVI möte på måndagskvällen biskopar, präster och troende från sitt stift i Roms basilka San Giovanni in Laterano. Den årliga stiftkonferensen diskuterar i år dopets sakrament i kyrkan.

"Att avstå från Satans tjusning i dagens samhälle innebär att ta avstånd från en kultur där sanningen inte spelar någon roll", sa påven och hänvisade till dopet.

Påven började sina kommentarer med att diskutera det faktum att dopets form är "i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn", i motsats till "på uppdrag av."

Han sa att genom dopet är vi nu i Treenighetens liv: "unikt förenade med Gud, med ett nytt liv som tillhör Gud, är vi nedsänkta i Gud själv."

Denna sanning betyder att Gud inte är någon avlägsen verklighet, men att "vi är i Gud, och Gud är i oss" sa påven.

Han sa att vi också måste komma ihåg att detta förhållande börjar med Gud.

"Ja, mitt beslut är nödvändigt, men i slutändan är det en Guds handling inom mig själv", förklarade han. "Jag bestämmer inte att bli en kristen. Jag har valts av Gud och genom att säga "ja" till Guds handling, blir jag en kristen."

Genom dopets sakarment måste den som tar emot dopet avvisa Satan och alla hans verk. Benedictus XVI sa att detta betyder att ta avstånd från en "kultur som inte söker godhet, vars moral bara är en mask, som omfattar förvirring och förstörelse ... som enbart strävar efter materiell rikedom och förnekar Gud".

Han sa att dopets beslut varar under hela våra liv, med dess avvisande av det onda, även om det innebär uppoffringar.

Påven påpekade att bli en kristen innebär inte bara att säga "nej", men också att säga ”ja” till de sanningar om Kristus som uttrycks i trosbekännelsen.

På grund av detta, är kristna "i gemenskap med sanningen."

"Vi är tacksamma inför Gud som gav oss denna dopets gåva och vår utmaning är att uppfylla våra avståndstaganden efter dopet och alltid leva för Guds stora ändamål, och därigenom leva väl", avslutade han.
All the contents on this site are copyrighted ©.