2012-06-12 15:05:44

Словения: християни и мюсюлмани в защита на религиозната свобода


В съвместна декларация Съвета на християнските църкви и ислямската общност в Словения оправят искане за „непромяна в закона за религиозната свобода”. В текстът, подписан от архиепископ Антон Стрес, председател на католическата епископска конференция, лютеранския епископи Геза Ерниша и мюфтията Неджад Грабус, се изгазва безпокойство относно предложението за промени и поправки в закона за религиозната свобода, представено през май т.г. от група депутати водени от Майда Потрата. По специално, промените се отнасят до премахването на държавните съфинансирания за пенсионните осигуровки на свещениците. Тези промени, се чете в декларацията, не са необходими, защото „голяма част от религиозните общности смята за уместен законът, който е в сила”, приет от Конституционния Съд през 2010 и в съгласие с Конституцията на Словения. Евентуални поправки, продължават подписалите декларацията, „ще се стремят съществено да понижат настоящият стандарт за закрила на човешките права в Словения и ще са в противоречие с конституционната Харта на страната”. Затова, Съвета на християнските църкви и ислямската Общност смятат, че намесата на 14-те депутати „не е демократична, тъй като законът установява, че религиозната свобода е едно от основните човешки права”. Освен това, в декларацията се подчертава, че „групата депутати е трябвало да се консултира с религиозните общности, които ще бъдат най-засегнати от тези промени и които са взели активно участие в съставянето на настоящия закон”. Оттук се поражда и безпокойството, че зад това предложение за поправки в закона „стоят идеологически мотивирани политици”. „Убедени сме – пишат християнските и ислямски представители – че подобно действие нарушава законовите принципи на Европейския Съюз, който насърчава един открит, прозрачен и редовен диалог между държавата и религиозните общности”. В текстът се подчертава също, че „настоящия закон кодифицира практикуването на религиозната свобода на индивидуално и колективно ниво, както в обществената така и в частната сфера”. Ето защо, християните и мюсюлманите изказват пожеланието за „легитимни действия за укрепване на религиозната свобода”, отхвърляйки „политизацията на религията и религиозните общности”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.