2012-06-11 17:18:57

Angelus - Kristi Lekamen i jordbävningstider


(11.06.2012) Under Angelusbönen på Kristi Lekamens högtid talade påven Benedictus XVI om den offentliga trosbekännelsen som är förknippad med denna dag, då man firar Jesus konkreta närvaro bland oss, och om tabernaklet som den viktigaste platsen i kyrkan.

”I det Heliga Sakramentet förblir Herren närvarande även efter det eukaristiska firandet, för att stanna med oss”, sa påven och tillade att det finns mycket antika källor om Eukaristin. ”Redan den helige Justinus, skriver att efter utdelandet av kommunionen, bars det konsakrerade brödet av diakonerna till dem som inte deltagit (jfr Apologia, 1, 65).

”Det är därför som tabernaklet i vilket Eukaristin förvaras är den heligaste platsen i kyrkan,” sa påven och hans tankar gick till de jordbävningsdrabbade städerna och byarna i Emilia Romagna, där många kyrkor har skadats, och där även det Heliga Sakramentet blivit kvar under rasmassorna.

”Jag ber för församlingarna och för de många präster som nu måste fira mässan utomhus eller i tält, och jag tackar dem för det de gör för befolkningarna. Denna situation visar ännu tydligare hur viktigt det är att vara enade i Herrens namn, och den styrka som kommer från Eukaristin, som även kallas ”pilgrimens bröd”. Från att dela detta Bröd kommer möjligheten att dela med sig av sitt liv och sina egendomar, att bära varandras bördor, och vara gästfria och välkomnande.”

Påven avslutade med att påminna om det han även sa under sin predikan i torsdags då han firade Kristi Lekamen – värdet av Eukaristisk tillbedjan – att vörda det Heliga Sakramentet, ensam i tystnad eller gemensamt, med psalmer och hymner. ”Jungfru Maria är mästare även här”, sa påven. ”Ingen mer eller bättre än hon betraktade Jesus med trons ögon, och ta emot i sitt hjärta resonansen av hans gudomliga närvaro. Må hon sprida äkta tro på det Eukaristiska Mysteriet.”

Efter Angelusbönen påminde påven om att det är Världsdagen för blodgivare på torsdag, den 14:e juni, ett initiativ som stöds av Världshälsoorganisationen. Påven uttryckte sin ”djupa uppskattning till dem som utövar denna form av solidaritet, så nödvändig för många patienters liv.”

Från Emilia Romagna kommer nyheter om präster som på olika sätt agerar i jordbävningstider. Många tusen är dem som fortfarande lever i tält, ovissa om hur länge de måste göra det. Många församlingshem agerar soppkök, härbärge och stöd av olika slag för de nödsatta, vilket innebär en stor hjälp för den statliga hjälpaktionen. Den katolska kyrkan i Italien har skänkt 3 miljoner euro till hjälp åt de drabbade, och påven har skänkt 600 000 euro.

Kyrkoherden i Poggio Renate Don Simone Zanardi har inte övergett sin kyrka, uppkallad efter Ärkeängeln Mikael, trots att den har rastat. Han tillbringar sina dagar på torget vid kyrkan och fortsätter sin pastorala mission där, på en parkbänk framför kyrkan. ”Uppriktigt sagt vet jag inte var jag annars skulle ta vägen”, säger han. ”Jag vill vara här där mina församlingsbor är.”

Efter det att kyrkan rasat samman tog sig Don Simone in i kyrkan trots att det hade satts upp stängsel för att förhindra tillträde, för riskerna för fler ras. Han brydde sig inte om det för han ville rädda det Heliga Sakramentet. ”Jag lyckades med det och tog det till en annan kyrka, San Pietro in Casale, som fortfarande har en solid struktur.”

Vid åttatiden på kvällen lämnar don Simone parkbänken. Han har fått en säng hemma hos byns slaktare, där han får sova om nätterna. Inte lika bra gick det för don Ivo Martini, som var kyrkoherde i Rovereto di Novi. Han gick in i kyrkan efter jordbävningen tillsammans med en brandman, för att försöka rädda en Mariastaty. Plötsligt kom ett kraftigt skalv och kyrkan rasade ytterligare över prästen som omkom omedelbart.
All the contents on this site are copyrighted ©.