2012-06-09 11:21:51

Декларация по повод отстраняването на управителят на Института за религиозни дейности


„Снетото доверие към проф. Еторе Готи Тедески от страна на Съвета на директорите се основава на обективи причини, отнасящи се до управлението на Института за религиозни дейности и не е определена от предполагаемо противопоставяне на линията на прозрачност, взета присърце както от властите на Светия Престол, така и от самия Институт”. Това се чете във ватиканска нота по повод случая с управителя на Ватиканската банка, чието официално име е Институт за религиозни дейности, отстранен от поста си на заседание на Съвета на директорите заради нарушения на стандартите на управление. „Светия Престол е изненадан и обезпокоен от събитията засягащи проф. Тедески”, се казва в съобщението, визирайки последвалите медийни интерпретации свързани с Готи Тедески и изтичането на информация от Ватикана и неясни финансови операции Светия Престол изразява „пълното си доверие към италианското правосъдие, че прерогативите, признати на Светия Престол от международното законодателство, ще бъдат приведени в съответствие и спазени”. Освен това, Светия Престол потвърждава своето „пълно доверие” към работещите в Института за религиозни дейности и „проучва с максимално внимание евентуалните вреди от обстоятелствата, нанесени към собствените му права и неговите органи”.

dg/ rv


All the contents on this site are copyrighted ©.