2012-06-09 12:20:19

Държавният ватикански секретар почетен доктор "Хонорис Кауза" на Краковския университет


„Евангелизацията е постоянно задължение и конституционна необходимост на Църквата”. Това посочи ватиканския държавен секретар, кард. Тарчизио Бертоне, в своята лекция изнесена в Краковския университет, който го удостои с почетната титла Доктор хонорис кауза. „Въпреки, че войнствения атеизъм отстъпи пространство на безразличието, на преден план изпъква едно дискретно любопитство в духовната сфера, но белязано от дълбоко непознание на Евангелието, което премахва, де факто, разликите между вероизповеданията, със сериозната опасност да се изпадне в синкретизъм”. Така кардиналът описа настоящата ситуация, определяйки това непознание като „огромна загуба не само за Църквата, но и за съвременния свят”. „Ето защо, е необходимо да се намерят нови форми на евангелизация – продължи ватиканският държавен секретар – с които да се обърнем към кръстените, чиято вяра е угаснала и не вече не са практикуващи”. Кард. Бертоне подчерта незаменимата роля на католическите университети, които трябва да се обвържат и хармонизират с евангелизаторската мисия на Църквата и които имат мисията да бъдат мост между вярата и културата. Накрая кард. Бертоне, предупреди католическите университети за опасността от заличаването на религиозния аспект, свеждайки по този начин собствената католическа идентичност до консесуален хуманизъм, а християнството в съвкупност от ценности. „Католическият университет – завърши кардиналът – ще остане верен на себе си, ако продължи да бъде или се завърне да бъде отново един мисионерски университет”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.