2012-06-08 15:45:18

Юнеско: пневмония и дизентерия убиват всяка година милиони деца


В света е налице серизоно различие в санитарните отношения и в превантивното лечение на болести, като диарията и пневмонията. Ако децата в 75-те страни, където се регистрира по-висока детска смъртност бъдат лекувани по същия начин както 20% от техните връстници в западните страни, смъртността им би намаляла с 2 милиона. Сведенията са посочени в годишния доклад на Уницеф за 2011г., който насочва внимание върху слабата загриженост за промяната на тази драматична ситуация. На първо място се посочва липсата на питейна вода, хигиенно-санитарните услуги, различните програми за ваксиниране и доброто хранене, особено в периода на майчиното кърмене. Въпреки направените стъпки в санитарния сектор, според експертите, по-малко от 40% от децата в развиващите се страни се хранят изключително с майчино мляко, достатъчно за осигуряване на доброто им здраве. 60% от децата болни от пневмония имат възможност да бъдат лекувани в специализиран медицински център, а 50% от тях живеят в субсахарна Африка. Експертите смятат, че ако детското население в най-бедните страни живее при същите условия на живот, както в богатите страни, биха били регистрирани 30% по-малко от смъртните случаи от пневмония и 60% от диария. 90% от случаите от тези заболявания са регистрирани в субсахарна Африка и в юго-източна Азия.

jp/fidesAll the contents on this site are copyrighted ©.