2012-06-07 13:34:24

"Må deltagarna visa sina bästa sidor under EM" Påvens telegram till Polen


(07.06.2012) Påven Benedictus XVI sände på onsdagen ett telegram till msgr. Józef Michalik som är president i den polska biskopskonferensen, för att önska Polen lycka till som värd för fotbolls EM. I år står Ukraina och Polen värdar för evenemanget, och påven skriver att hela samhället och även kyrkan inte kan undgå att bli delaktiga, då händelsen omfattar stora folkmassor.

”Lagsporter är en viktigt skola där känslan av respekt för andra, även för motståndarna kan växa. Man formas i personlig uppoffring för gruppens väl, och övas i att värdera de olika medlemmarnas kompetens som formar laget. På så vis övas man i att övervinna individualismen och själviskheten, som så ofta kännetecknar mänskliga relationer, och gör plats för broderskapets och kärlekens logik, den enda som på alla plan verkligen kan främja det gemensamma bästa”, skriver påven.

Med dessa ord vill jag uppmuntra alla inblandade att engagera sig för att evenemanget upplevs som ett uttryck för människans dygder, i fredlig och glädjerik anda”, avslutade påven och anförtrodde volontärer, spelare och åskådare till Gud.
All the contents on this site are copyrighted ©.