2012-06-06 16:54:03

Påven gratulerar Drottning Elizabeth II på hennes diamantjubileum


(06.06.2012) Ett brev från Benedictus XVI till Drottning Elizabeth II lästes upp under en tacksägelseceremoni här i Rom på tisdagen, på den sista festdagen av hennes diamantjubileum. Ceremonin hölls i All Saints Anglican Church i Rom och bland deltagarna fanns kardinal Angelo Sodano, kardinalskollegiets dekanus, kardinal George Pell av Sydney, Australien och religiösa ledare från många olika kristna samfund samt ambassadörer från länder runt om i världen.

Läs hela texten här:

Till Hennes Majestät Drottning Elizabeth II

Jag frambringar mina varmaste gratulationer till Ers Majestät på det högtidliga tillfället av ert diamantjubileum som regent. Under de senaste sextio åren har ni visat era undersåtar och hela världen ett inspirerande exempel på att vara trogen sin plikt och att upprätthålla principerna om frihet, rättvisa och demokrati, i enlighet med en ädel vision om den kristna monarkens roll.

Jag har varma minnen från det vänliga mottagande som Ers Majestät beviljade mig i Holyroodhouse i Edinburgh i början av mitt apostoliska besök till det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i september 2010, och jag förnyar min tacksamhet för den gästfrihet som jag upplevde under alla dessa fyra dagar. Ert personliga engagemang för samarbete och ömsesidig respekt mellan anhängare av olika religiösa traditioner har till stor grad bidragit till att förbättra ekumeniska och interreligiösa relationer i alla era riken.

Jag åberopar Ers Majestät och hela den kungliga familjen i allsmäktige Guds beskydd, jag förnyar mina innerliga lyckönskningar på detta glädjande tillfälle och jag försäkrar er om mina böner för er fortsatta hälsa och välstånd.

Från Vatikanen, 23 maj, 2012
All the contents on this site are copyrighted ©.