2012-06-04 16:38:52

Påven till familjerna "Förvandla världen!"


(04.06.2012) En familj som tror på och lever evangeliet, är inte bara en styrka för sig själva utan även för världen de lever i. Detta var kärnan påven Benedictus XVI:s budskap när han på söndagen firade utomhusmässan i Milano, som avslutade det 7:e Världsmötet för Familjen. Mer än en miljon personer deltog under påvemässan i Bressoparken i norra Milano. Efter mässan meddelade påven att det 8:e världsmötet för familjen kommer att hållas år 2015 i den amerikanska staden Philadelphia.

Påven talade med öppet hjärta till ett hav av familjer med barnvagnar och barn i alla åldrar. De hade rest till Milano från 150 olika nationer, från alla kontinenter, för att delta vid världsmötet. De som inte kunnat resa dit följde mässan via den världsvida direktsändningen.

”Er kärlek är fruktsam eftersom ni vill varandra väl”, sa påven, ”för att ni tar emot barnen med generositet och ansvar, och för samhället eftersom ni representerar de sociala dygderna: respekt, solidaritet och osjälviskhet.

"Kära makar, ta hand era barn i en värld som domineras av teknik. Förmedla dem meningen med livet, trons kraft och peka på höga mål medan ni stöder dem i deras bräcklighet. Och ni barn, visa era föräldrar tillgivenhet och omsorg. Må även relationerna mellan bröder och systrar vara en möjlighet till att växa i kärlek." "Er kallelse är inte lätt att leva, särskilt idag, men kärleken är en underbar verklighet, den är den enda kraft som verkligen kan förändra världen".

Dagarna innan påvens ankomst hade man under den teologisk –pastorala kongressen i Milano talat om svårigheterna att förena tid för arbete, för familjen och för helgdagar. Påven gick emot dagens trend som vill offra de sistnämnda på det förstnämndas altare.

"Guds plan och erfarenheterna visar att det inte är den ensidiga logiken i nyttotänkande och högsta vinning som leder till en harmonisk utveckling, till familjernas bästa och ett mer rättvist samhälle, eftersom denna logik medför konkurrens, stor ojämlikhet, miljöförstöring, konsumtionsjakt och familjekonflikter. I själva verket tenderar den utilitaristiska mentaliteten till att sprida sig i familjerelationerna och reducera dem till vanskliga förhållanden för där egenintresset tillfredställs, och så hota den stabila samhällsväven.”

Under Angelusreflektionen klockan 12 kungjorde påven Benedictus XVI att nästa världsdag för Familjen, den 8:e ska äga rum år 2015 i Philadelphia, USA. Innan välsignelsen, tackade kardinal Ennio Antonelli, ordförande i det Påvliga Familjerådet, för att påven har gjort världsmötet oförglömligt med sin närvaro. Milanos hjälpbiskop, Msgr. Erminio De Scalzi, kungjorde även att påven Benedictus XVI har skänkt ytterligare 500 000 euro till de jordbävningsdrabbade i Emilia Romagna. Dessa pengar hade samlats in under världsmötet för Familjen i dessa dagar.All the contents on this site are copyrighted ©.