2012-06-04 19:16:28

Påven svarar på familjernas frågor


(04.06.2012) Igår kväll deltog nästan en halv miljon människor under "Vittnesmålens högtid" i Bresso-parken i Milano, i Italien, under Världsdagen för familjen. Påven kom klockan 20:30 för delta i firandet under vilken han svarade på frågor från olika familjer om ämnen som inkluderade den ekonomiska krisen, frånskilda par i Kyrkan och äktenskapets oupplöslighet. Benedictus XVI talade också om sin egen barndom och familjeliv.

Ett förlovat par från Madagaskar som studerar på ett universitet i Italien talade om den oro de känner när de konfronteras med äktenskapets oupplöslighet. Påven förklarade att förälskelse, eftersom den är en känsla, inte är evig. "Kärlekens känsla måste renas", sa han, "den måste urskiljas och viljan och sinnet måste också spela en roll. I äktenskapets sakrament frågar inte Kyrkan om ni är förälskade men om ni vill, om ni är beslutsamma. Med andra ord måste förälskelsen bli sann kärlek, den måste innebära att viljan och sinnet genomgår en vandring – vilket är förlovningen - för att uppnå ett större djup så att det verkligen är hela människan, med alla sina kapaciteter, med förnuft och vilja, som säger: "Ja, detta är mitt liv". Påven nämnde också andra viktiga faktorer såsom en livsgemenskap med andra, med vänner, Kyrkan, tron och Gud själv.

En brasiliansk familj tog upp frågan om frånskilda par som har gift om sig och inte kan ta emot kommunion. Benedictus XVI bekräftade att "detta är en av de stora orsakerna till lidande i Kyrkan idag och vi har inga enkla lösningar”. ”Naturligtvis är en mycket viktig faktor att förebygga det. Det innebär att se till att förälskelsen omvandlas till ett djupare och mognare beslut. En annan viktig faktor är att ledsaga personer under äktenskapet, för att säkerställa att familjer aldrig är ensamma, utan finner äkta gemenskap under sin vandring. Vi måste berätta för folk i denna situation att Kyrkan älskar dem, de måste se och känna denna kärlek". Församlingar och andra katolska samfund "måste göra allt, så att dessa människor känner sig älskade och accepterade, att de inte känner sig utstötta, även om de inte kan ta emot absolution och Eukaristin. De måste känna att de också lever fullt ut i Kyrkan”. ”Eukaristin är verklig och delas om människor verkligen ingår i en gemenskap med Kristi kropp. Även utan att "kroppsligen" ta emot sakramentet, kan vi andligt vara förenade med Kristus". Det är viktigt för skilda par "att ha möjligheten att leva ett trosliv, ... att se att deras lidande är en gåva för Kyrkan, eftersom de också kan hjälpa andra att försvara kärlekens och äktenskapets stabilitet”. ”Deras lidande sker inom Kyrkans gemenskap för trons stora värden".

En grekisk familj frågade påven vad familjer som drabbats av den ekonomiska krisen kan göra för att inte förlora hoppet. "Ord är otillräckliga", svarade påven. "Vi borde göra något konkret och alla av oss lider för att vi inte kan göra det. Låt oss först tala om politik. Jag anser att alla parter ska visa fram en ökad ansvarskänsla, att de inte bör ge löften som de inte kan hålla, att de inte borde söka röster endast för sig själva men visa ansvar för det gemensamma bästa, medvetna om att politik också är ett mänskligt och moraliskt ansvarstagande inför Gud och människan". Dessutom måste vi alla göra allt vi kan "med en stor ansvarskänsla och i vetskap om att uppoffringar är nödvändiga om vi ska kunna övervinna" svårigheter. Påven föreslog också att familjer borde hjälpa varandra och att församlingar och städer göra detsamma - stödjer varandra med materiellt bistånd och aldrig glömma att be.

En sju år gammal flicka från Vietnam bad påven säga något om hans egen familj och barndom. Påven svarade att söndagen var av avgörande betydelse för hans familj. ”Söndag började på lördagseftermiddagen när min far skulle berätta för oss om söndagens bibelläsningar … därmed kunde vi delta i liturgin i en glädjefull atmosfär. Nästa dag skulle vi åka till Mässan. Jag bodde i närheten av Salzburg så det fanns alltid musik - Mozart, Schubert, Haydn - och när "Kyrie" började var det som om himlen själv hade öppnat sig.” ”Vi var ett hjärta och en själ, med många gemensamma upplevelser även genom svåra tider eftersom vi genomlevde kriget och innan det diktaturen och sedan fattigdomen. Men genom den ömsesidiga kärleken som fanns mellan oss var glädjen i enkla saker så stark att vi kunde övervinna dessa saker.” ”Så vi växte upp i visshet om att det är bra att vara människa, eftersom vi kunde se Guds godhet återspeglas i våra föräldrar och syskon.” ”I detta sammanhang av förtroende, glädje och kärlek var vi glada och jag tror att himlen måste likna min ungdom. Så jag hoppas på att "komma hem" när jag övergår "till den andra delen av världen".
All the contents on this site are copyrighted ©.