2012-06-04 13:32:27

Kinija. Tikintiesiems neleista atsisveikinti su vyskupu


Kinijos valdžios pareigūnai nusprendė neleisti tikintiesiems į paskutinę kelionę palydėti Changzhi vyskupo Pranciškaus Li Yi, kuris buvo palaidotas šį ketvirtadienį. 89 metų sulaukęs pranciškonas mirė gegužės 24 dieną.

Vyskupas Li buvo slapta įšventintas 1998 metais su Vatikano pritarimu, tačiau be Kinijos valdžios leidimo. Jis taip pat nebuvo oficialiosios katalikų Patriotinės asociacijos, kurion kinų pareigūnai norėtų įrašyti visus katalikų ganytojus ir juos geriau kontroliuoti, nariu. Tai ir buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios valdžia nenorėjo, kad vyskupas būtų laidojamas su visa pagarba.

Vyskupas Li Yi gimė 1923 metais. Sulaukęs 20, tapo pranciškonu. 1949 metais buvo įšventintas kunigu, prieš pat komunistams paimant valdžią Kinijoje į savo rankas. Dirbo mokykloje, parapijoje ir pats studijavo universitete, kuriame įgijo istoriko diplomą. Tačiau 1966 metais, komunistiniam režimui pradėjus vadinamąją „kultūrinę revoliuciją“, su daugeliu kitų dvasininkų atsidūrė priverstinio darbo stovyklose, iš kurių buvo paleistas tik 1985 metais. Grįžęs į Changzhi vyskupiją tęsė sielovadinį darbą, o 1998 metais buvo slapta gavo vyskupo šventimus, kurių valdžia nepripažino, kaip ir keleto vyskupo Li įšventintų kunigų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.