2012-06-01 17:11:08

Kyrkornas natt i Österrike, Tjeckien och Slovakien


(30.05.2012) Den 1 juni kl 06:00, kommer tusentals kristna kyrkor i Österrike, Tjeckien och Slovakien öppna sina portar fram till midnatt, med syfte att visa skönheten i kristen konst och arkitektur, nå ut till besökarna genom en positiv upplevelse i anslutning till kyrkan, och låta dem "utforska" kristendomen via ord, musik och konst.

År 2005 började kyrkorna i Wien att hålla öppet en natt. De ville prova en ny typ av "missionsverksamhet" genom att öppna de lokala kyrkorna och erbjuda särskilda program i sina lokaler. Enligt arrangörerna var syftet med händelsen inte nödvändigtvis "att predika evangeliet, men för att fira det vackra som finns i religionen med konst och musik."

Tjeckien inspirerades av Österrike och beslutade precis om sin granne i norr att öppna portarna till kristna kyrkor för första gången 2009. Intresset från besökare, i landet som ofta beskrivs som ett av de mest sekulariserade länderna i Europa, överträffade alla förväntningar. Förra året ägde kyrkornas natt rum i 939 kyrkor i alla stift, med 5000 olika evenemang som lockade mer än 300.000 människor. Årets upplaga med runt 1,200 registrerade kyrkor, kommer att erbjuda ett rikt kulturellt program med bland annat konserter, guidade turer, workshops, teaterföreställningar, föreläsningar om kyrkohistoria, möjligheter att spela orgel, klockringning, besök i kyrktorn, gamla kryptor och delar av kyrkor som vanligtvis inte är tillgängliga för besökare.

Slovakien började med kyrkornas natt först år 2011. Den 1 juni kommer kyrkornas natt att bedrivas i ca 180 slovakiska kyrkor. Nästan alla stift deltar, de är nästan dubbelt så många som förra året. Besökarna erbjuds att delta i tävlingen "Kyrkornas natt genom mina ögon", genom att skicka en video eller en ljudinspelning, samt foton och uppsatser relaterade till personliga erfarenheter kopplade till evenemanget.

En delegation från den katolska kyrkan i Estland kommer att besöka Wien, Prag, Brno och i Trnava de följande dagarna för att uppleva händelsen, hitta inspiration och diskutera sätt att införa kyrkornas natt också i Estland. Olika program har också drivits i flera städer i Tyskland, Nederländerna och Ungern, vilket ger hopp om att idén om kyrkornas natt så småningom kan bli ett projekt i hela EU.
All the contents on this site are copyrighted ©.