2012-06-01 17:06:14

Kyrkan i Spanien hjälper staten spara


(31.05.2012) Mitt i den ekonomiska krisen har massmedia både i Spanien och Italien angripit den katolska kyrkan och beskyllt den för att inte göra tillräckligt. Den spanska dagstidningen "La Razon", landets fjärde största tidning, har publicerat en intressant artikel som bemöter kritiken. Reaktionerna har varit många även från annat håll med inlägg om kyrkans avgörande bidrag till hälsovård, utbildning och socialt stöd, som en viktig pelare under krisen.

”La Razon” skriver att "den spanska kyrkans ekonomiska bidrag inom socialt arbete är oöverskådligt, eftersom det är svårt att hitta den exakta siffran, men det handlar om en astronomisk siffra." Bara inom utbildning finns det 5,347 katolska skolor där mer än 1,399,000 elever studerar. Om dessa skolor vore statliga skulle kostnaden för staten vara 4.399 miljarder euro. Vad gäller sjukvård har kyrkan i Spanien 4.800 läkarmottagningar, 100 sjukhus, över 1.000 vårdcentraler, ledande vårdanläggningar för kroniskt sjuka osv. Minst 3.650.000 spanjorer har dragit nytta av kyrkans allmännyttiga verksamhet under krisen", skriver de. För att inte tala om organisationen Caritas, som har sparat staten 230 miljoner euro, medan Manos Unidas (en katolsk frivilligorganisation) har sparat staten över 41 miljoner euro.

Den spanska tidningen tar också upp religiös turism, som i vart och ett av de senaste fyra åren har genererat en aktivitet värd 830 miljoner euro. Och slutligen pekar tidningen på de stora ekonomiska insatser den Katolska kyrkan gör för att behålla sitt kulturella arv, däribland 42 spanska fastigheter som är en del av UNESCO’s kulturarv."All the contents on this site are copyrighted ©.