2012-05-31 14:50:03

Sveti sedež: Osrednje mesto v družbenem in gospodarskem razvoju mora pripadati človeški osebi


DOHA (četrtek, 31. maj 2012, RV) – Sveti sedež je na zasedanju Konference ZN za trgovino in razvoj ponovno poudaril središčno mesto človeške osebe v družbenem in gospodarskem razvoju. Aprila je namreč v Dohi potekalo srečanje Konference ZN za trgovino in razvoj, na kateri je govoril tudi nadškof Silvano Tomasi, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi.

Nadškof Tomasi je poudaril, da družbeni in gospodarski razvoj, ki je zares usmerjen v človeka, ne temelji samo na ekonomskih načelih kot so svobodni trg in profit, ampak tudi na vrednosti človeškega bitja in etičnih načelih, pristnem zavzemanju in družbeni enakosti. Središčno mesto človeške osebe v razvojnem procesu vsebuje tudi pospeševanje vmesnih ustanov, predvsem družine, in različnih družbenih skupnosti, v katerih živijo osebe. Vatikanski predstavnik je izpostavil nekaj glavnih poudarkov, ki jih mora upoštevati razvojni proces. Najprej mora biti usmerjen v delo. V zadnjem desetletju namreč svetovno gospodarstvo ni uspelo ustvariti zadostnih priložnosti zaposlovanja za prebivalstvo. Sveti sedež je stalno izpostavljal, da delo ni le prizadevanje, katerega rezultat je dejavnost, proizvodnja in plača, ampak je tudi možnost za človeka, da spreminja realnost in uresniči svojo osebno poklicanost. Zato mora biti razvoj na prvem mestu namenjen pospeševanju zaposlitvenih možnosti, je dejal nadškof Tomasi. Kot drugo je izpostavil razvojne strategije, ki morajo biti usmerjene na celotno družbo, ne da bi izključevale katero koli družbeno področje. Poudaril je tudi osrednjo vlogo vzgoje in izobraževanja v razvoju. Če mladi, ki so prihodnost družbe, ne bodo ustrezno uspodobljeni, mnogi med njimi ne bodo sposobni vstopiti na trg dela. Izobrazba pomeni kopičenje človeškega kapitala, ki je odločilni faktor gospodarske rasti. Nadškof Tomasi je kot naslednjo točko poudaril zmanjšanje rasti cen prehrane ter podporo držav v razvoju, ki so odvisne od prehrambenih izdelkov v razvojnih strategijah. Predstavnik Svetega sedeža je med drugim še izpostavil pomen finančnega, trgovskega in gospodarskega mednarodnega sistema, ki temelji na načelu družbene pravičnosti, pri čemer ne smejo biti spregledane etične vrednote, kot so transparentnost, iskrenost, solidarnost in odgovornost.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.