2012-04-30 14:44:14

Бенедикт ХVІ: енцикликата Pacem in terris е актуална и за съвременния свят


Известната Енциклика на Йоан ХХІІІ “Pacem in terris” не престава да учи нашата епоха какво трябва да направи за насърчаването на мира и защитата на справедливостта. Това посочва Бенедикт ХVІ в посланието си отправено към Папската Академия за Социални науки, която тези дни провежда своята пленарна сесия във Ватикана, посветена на Енцикликата на Йоан ХХІІІ “Pacem in terris”.

Когато Йоан ХХІІІ написва своята Енциклика, посочва Бенедикт ХVІ, светът бе изправен пред опасността от ядрената бомба, символ на покварената, разрушителна и войнолюбеща гениалност. Именно в този особен момент на историята Йоан ХХІІІ решава да се апелира към интелигентността и сърцето на човечеството, което не забравя и знае да се бори за универсалната ценност на мира. Ето защо – посочва Папата в посланието си – Pacem in terris, се превръща в „отворено писмо към света”, както бе определена по онова време, в „силния апел на един велик пастир, в предела на своя земен живот, за да бъдат мира и справедливостта силно насърчавани във всяко ниво на обществото, както в националната, така и в международната сфера”. Това е и причината, отбелязва Бенедикт ХVІ, поради която дори 50 години след нейното публикуване „тази енциклика е все още актуална и в съвременния глобализиран свята”. „Виждането, предложено от Папа Йоан ХХІІІ – подчертава Бенедикт ХVІ – все още има на какво да научи нас, които се борим с преодоляването на новите предизвикателства в полза на мира и справедливостта в периода след Студената война и сред постоянната пролиферацията на въоръжението”.

Енцикликата на Йоан ХХІІ – продължава Папата – бе и продължава да бъде „силен призив” за да полагаме повече усилия в „креативния диалог между Църквата и света, между вярващи и невярващи” според духа на Втория Ватикански Събор, който бе открит именно от Папа Ронкали. Призив, последван изцяло от Папа Йоан Павел ІІ, след терористичните атаки от 2001, които подтикнаха Папа Войтила да подчертае, че без прошката справедливостта е само една утопия. Затова, призовава Бенедикт ХVІ, „понятието за прошка трябва да се помести в международните разговори за разрешаването на конфликтите, преобразявайки по този начин стерилния език на взаимните обвинения, които не водят до никъде”.

Също и неотдавна провелите се Синоди за Африка и Близкият Изток, отбелязва Бенедикт ХVІ, поставиха на преден план факта, че „историческите грешки и несправедливости могат да бъдат преодолени само ако мъжете и жените са вдъхновени от посланието на изцеление и надежда, посланието, което предоставя изхода от безизходицата, която често блокира хората и народите в омагьосания кръг на насилието”. Pacem in terris e доказателството за това: „От 1963 – отбелязва Папата – някой конфликти, които по онова време изглеждаха неразрешими, останаха само история”. Нека полагаме повече усилия в борбата „за мира и справедливостта в съвременния свят - завършва посланието си Бенедикт ХVІ – изпълнени с вярата, че нашето общо търсене на установения от Бог ред, на един свят в който се зачита достойнството на всеки човек, може да даде своите плодове”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.