2012-04-26 12:38:43

Монс. Томази (Светия Престол): „Целта на икономиката е развитието на човешката личност , а не обратното”


„Настоящата икономическа криза показва, че икономически модели не отговарят на
реалността и трябва да бъде възприета като възможност за преосмисляне на икономиката и търсене на нови парадигми. Необходима е такава икономика, която да бъде в служба на човека и се базира на принципа на социалната справедливост и етическите ценности”. Това заяви монс. Силвано Томази, постоянен наблюдател на Светия Престол към ООН в Женева по време на ХІІІ-та конференция за търговия и развитие, която се провежда в Доха, Катар. Ватиканският представител изтъкна, че кризата е породена не само поради икономически и финансови причини, а също етически и морални, както твърди Бенедикт ХVІ в енцикликата Каритас ин Веритате. Монс. Томази посочи и последствията от кризата, които преминават икономическата сфера. Всички страни, включително и развитите, заплащат много висока социална и културна цена , тъй като оставят икономическите и финансови субекти да се саморегулират без да включват етическото измерение. Хората по целия свят споделят еднакви нужди и желания, подчерта монс. Томази: развитието, което не е само икономическа концепция, а начин за тяхното задоволяване без никакво изключение. Освен етиката, е необходимо да бъде включена и стратегическата роля на възпитанието на новите поколения за изграждането на бъдещето на обществото, но не само в посока на новите технологии и новаторството, а и в духа на солидарност.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.