2012-04-25 17:45:03

Брюксел: икуменическа среща за етическите и религиозни аспекти на новите научни граници


Какво се случва на човешкото самосъзнание и на религиозната набожност, когато живота е видян по-скоро като предмет на един технологичен проект, а не като резултат на една еволюция или на божественото творение? На този въпрос търси отговор икуменическата конференция на тема „Подобрение на човешкия живот: морални, религиозни и етични аспекти в европейска перспектива, която се провежда в Брюксел от 25 до 27 април. Срещата е организирана от комисията „Църква и общество” към Конференцията на европейските Църкви (Кек), под патронажа на генералния секретар на Съвета на Европа, в сътрудничество и с подкрепата на Общността на Протестантските църкви в Европа. Чрез тази конференция, Кек желае да даде своя принос в съвременния дебат за връзката между етиката, науката и технологията, насочвайки по-специално вниманието към последните развития в областта на биоетиката и биотехнологията. Става въпрос за теми върху които Кек води, често в сътрудничество с Католическата църква, дългогодишен дебат, който в своя актив има многобройни икуменически срещи и чрез който християните се научиха да мислят заедно за това как да отговорят на новите граници на науката. През тези години на открит икуменически дебат за връзката между етиката и науката се породи голям интерес по тази тема и се определиха съществуващите трудности не само между различните християнски традиции, но също и в лоното на отделните общности, призвани да се съпоставят и с изискванията на европейските и национални институции. Знак за този интерес е документът за Човешкото подобрение, подготвен от работната група по биоетика и биотехнология към Кек и представен по време на генералната асамблея в Лион през 2009. Целта на този документ е да обогати дебата на политическите и научни институции, подчертавайки важността от богословското виждане за творението. Настоящата среща в Брюксел, открита от митрополита на Франция и председател на Кек, Емануел, има за цел да насърчи международния, интердисциплинарния и междурелигиозния диалог чрез които да се определят границите на подобрението на човешкия живот, или как науката може и трябва да подобри живота на човека без да смущава неговото естество. Организаторите на срещата в Брюксел желаят в този дебат да се включат и другите религии, преди всичко тези с най-силно присъствие в Европа. По тази причина на срещата ще се изкажат представители на мюсюлманската и еврейска общност. Освен това участниците в конференцията ще разгледат документа обсъден на генералната асамблея в Лион през 2009, на светлината на допълнителното икуменическо развитие по тези теми. С него участниците желаят да предоставят „един общ икуменчески глас” по тези въпроси пред европейските институции, които са привилегирования събеседник в настоящата фаза на дебата за биоетиката и биотехнологиите.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.