2012-04-25 13:02:09

Бенедикт ХVІ на генералната аудиенция: молитвата е диханието на душата


Приоритетна задача на Църквата е да известява Божието Слово, но същевременно тя има и „задължението на милосърдието и справедливостта”. „Без ежедневна молитва нашите действия са празни и всичко се превръща в обикновен активизъм, който накрая ни оставя неудовлетворени”. Това посочи Папата в своята катехистична беседа на генералната аудиенция, която проведе днес по обед пред повече от 30 хиляди верни и поклонници на слънчевия пощад Свети Петър. Папата продължи цикъла посветен на ролята на молитвата в живота на вярващите.

Папата се позова на откъс от Деянията на Апостолите (6, 2-4) в който евангелист Лука разказва за увеличаването на броя на Христовите ученици и ропота от страна на „елинистите против евреите, задето вдовиците им са пренебрегвани при разпределяне всекидневните дажби”. Първата християнска общност в Ерусалим, посочи Бенедикт ХVІ, не противопоставя „моментите на молитва” с „милосърдната дейност”. Пред необходимостта да се помогне на слабите, бедните и вдовиците, ръководителите на тази общност избират седем души, които да се посветят на дяконията на милосърдието (Деян. 6, 3-4). Това решение, отбеляза Папата, не е откъснато от молитвата. По този начин се поставя на преден план „дълбокото единство между молитвата и действието”. Цитирайки Свети Бернард, Папата посочи, че „френетичния живот и многото заетост често правят сърцето нечувствително и карат духа да страда”:

Това е безценен призив за нас, които сме свикнали да преценяваме всичко с критерия на продуктивността и способността. Без всекидневната молитва, живяна с преданост, нашите действия се изпразват, губят дълбоката душа, свеждат се до обикновен активизъм, който накрая ни оставя незадоволени”.

„Всяка крачка в нашия живот – подчерта Бенедикт ХVІ – всяко действие, също на Църквата, трябва да бъде направена пред Бог, в молитвата и на светлината на Неговото Слово”:

Когато молитвата е подхранвана от Словото Божие, можем да видим реалността с нови очи, с очите на вярата, а Господ, който говори на ума и сърцето, дава нова светлина по пътя, във всеки момент и ситуация”.

„Само от всекидневно укрепваната съкровена връзка с Бог – прибави още Папата – се ражда отговорът за избора на Господ и се възлага всяко служение в Църквата”. Изборът за седемте дякона от страна на Апостолите, „ни показва примата на молитвата и Словото Божие”. За пастирите, подчерта Бенедикт ХVІ, „това е първата и най-ценна форма на служение към повереното им паство”.

Ако белите дробове на молитвата и Словото Божие не подхранват диханието на нашия духовен живот, рискуваме да се задушим сред хилядите неща, които всекидневно ни се представят: молитвата е диханието на душата и живота”.

Светият Отец завърши катехистичната беседа като подчерта, че във връзката с Бог, „независимо дали се намираме в тишината на една църква или в нашата стая, сме обединени в Господа заедно с многобройните наши братя и сестри във вярата”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.