2012-04-24 11:37:43

Църквите в Близкия Изток: дигиталната култура в защита на истината и човешкото достойнство


„Църквата ще извърши огромна грешка, ако не използва новите технологии за известяване на Благата вест”: това е една от препоръките на семинара „Комуникацията в Близкия Изток като средство за евангелизация, диалог и мир”, който се проведе от 17 до 20 април в Хариса, Ливан. 45 –те участници, сред които патриарси, епископи и духовници от Ливан, Сирия, Египет, Йордания, Светата Земя, Кипър и Армения, както и миряни, заявиха желанието на Църквата „да участва за насърчаване на дигиталната култура в защита на истината, свободата и човешкото достойнство”, се чете в заключителния документ. Участниците препоръчват на вярващите „да не бъдат медийни консуматори, а да поемат ролята на действащи лица и разпространители на Евангелието в един свят жадуващ за автентичност, диалог, мир и справедливост”. „Всеки диоцез или епархия – се чете в документа – е призван да използва медиите, както традиционните, така и новите, и да създаде уеб сайт с цел общението между верните и диоцезите, развивайки обща медийна дейност”. Целта е да се постигне „комуникация на високо ниво по форма и съдържание, за да бъде на висотата на посланието и очакванията на съвременните хора и новите поколения”. „Църквите в Близкия Изток – завършва документът – са приканени да насърчават политика на активна и действена комуникация, както и формирането на свещеници и миряни в медийната област. Конкретното прилагане на тези препоръки е императив за всяка Църква”.

dg/ sir


All the contents on this site are copyrighted ©.