2012-04-24 11:50:03

Италианският клир все повече комуникира чрез социалните мрежи


Употребата на социалните интернет мрежи е все по-разпространена сред католическия клир в Италия. Това се откроява в проучването на Cremit (Център за проучване за възпитанието в медиите, информацията и технологията) към Католическия университет в Милано и Департамента Институции и Общество към Университета на Перуджа. Проучването, поръчано от Асоциацията на италианските католически уебмастери WeCa, насочва своето внимание над употребата на интернет от страна на свещеници, богопосветени и семинаристи. Според данните от проучването 20% от диоцезалните свещеници и тези принадлежащи към религиозните ордени имат профил във Facebook. Става въпрос за един много висок процент, ако се съпоставят данните за гражданите на Италия като цяло. Процентът е осезаемо по-висок при семинаристите, 59,7%, знак за голямата посещаемост на тези среди от страна на по-младите поколения. Освен това от данните ясно се отличава факта, че числовото присъствие на богопосветените жени е по-малко в сравнение с мъжете. Разлики се наблюдават и между северна и Южна Италия: в този случай южна Италия е много по-дегитализирана от Северна Италия, която е по-несклонна в употребата на социалните медии. На светлината на тези данни, в следващата фаза на проучването ще бъдат търсени обяснения относно важността от употребата на социалните мрежи от страна на богопосветените, посредством задълбочаване, което ще се базира на анализа на социалните медии и комуникативното проучване на отделните профили. WeCa е първата по рода си европейска инициатива, която възнамерява да обедини в една жива общност и в постоянна синергия, познанията и опита на католическите уебмастери. В Италия има около 15 хиляди католически сайтове. WeCa е призната от „Управителния орган на Социалните Комуникации” като важна реалност в мисията на Църквата”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.