2012-04-23 13:54:30

Бенедикт ХVІ: туризмът, обект на новата евангелизация


Също и туризмът може да бъде „озарен и трансформиран от Божието Слово”: това заявява Папа Бенедикт ХVІ в посланието си за VІІ Световен конгрес за пастирска дейност в туризма, който се провежда в Канкун, Мексико, от 23 до 27 април на тема „Различният туризъм”. Участват 200 представители от 40 страни, чието внимание ще бъде насочено към три основни посоки: общият туризъм, религиозният туризъм и християнският туризъм. Според световната организация по туризма, броят на туристите през 2012 г. се предвижда да бъде около един милиард.

В посланието Папата изтъква, че туризмът, ваканциите и свободното време могат да допринесат за толерантността и мира, за диалога и хармонията. Не само това, допълва Бенедикт ХVІ, „новата евангелизация, за която всички сме призвани, ни приканва да използваме всички случаи, които туризмът предлага за представянето на Христос като върховен отговор за въпросите на съвременния човек”. Пътуванията, които предлага туризма, пише Папата, помагат за преоткриване на красотата на различни страни, култури и на природата, които водят към Бог и вярата”.

Но туризмът не е застрахован от опасности, нито от негативни елементи, предупреждава Папата и призовава за „спешно посрещане на злините, които накърняват правата и достойнството на най-бедните и най-слабите”. На първо място „недостойните отклонения на сексуалния туризъм, който разрушава живота на хора, семейства и цели народи от психологическа и здравна гледна точка”. Също така и трафика на хора със сексуална цел или за присаждането на органи, както и експлоатацията на малолетни, които „за съжаление стават в много туристически среди”. Всичко това, предупреждава Папата, трябва да накара работещите в туристическия сектор, „както и цялата международна общност, да засилят вниманието и превенцията за противодействието срещу тези недостойни отклонения”.

Бенедикт ХVІ насърчава работата в „различния туризъм”, като посочва три отделни области, в които може да се развива пастирската дейност в туризма. На първо място да бъде развивана културата на „етическия и отговорен туризъм”, достъпен за всички, подкрепян и екологичен”, който отразява социалната доктрина на Католическата църква. На второ място „пътят на красотата”, който „пастирската дейност никога не трябва да забравя, като се грижи за такива туристически визити, зачитащи култовите места и литургичните чествания. И на трето място туризъм, който придружава християните във ваканциите и свободното време, помагайки им за човешкото и духовно израстване”. Накрая Папата припомня в посланието, че „пастирската дейност в туризма е пълноправна част от пастирската дейност на Църквата”.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.