2012-04-19 15:52:22

Нота на Конгрегацията за доктрината на вярата към главните настоятелки на Ордените за богопосветен живот в Америка


Обновление, за да се предостави по-солидна доктринална основа: това е целта на Конгрегацията за доктрината на вярата, изразена в документ за дейността на Конференцията на настоятелките на Ордените за богопосветен живот в Америка (Leadership Conference of Women Religious ). Доктринална оценка бе в центъра на срещата между ръководителите на ватиканското ведомство и представителите на Конференцията на настоятелките на Ордените за богопосветен живот в Америка.

„Укрепване еклесиологията на общението”. Това, посочва в нота кард. Уилям Левада, префекта на ватиканското ведомство, „е основното намерение на оценката, започната през 2008 от Конгрегацията за Доктрината на Вярата, в отношение на Конференцията на настоятелките на Ордените за богопосветен живот в Америка. Документът, който бе публикуван на 18 април, „цели да насърчи търпеливото обновление на тази Конференция” и „да снабди със солидна доктринална основа нейните многообразни и похвални инициативи и дейности”. Срещата, която се проведе във Ватикана е „първата крачка – отбелязва кард. Левада – за прилагането на резултатите от оценката”, предоставяйки „възможността за проучването на документа в духа на взаимно уважение и сътрудничество, с надеждата да се избегне всяко евентуално неразбиране на намеренията и целите на този текст”.

Оценката, пояснява нотата на ватиканското ведомство, „се отнася за Асоциацията на главните настоятелки и не разглежда вярата и живота на богопосветените в Институтите членки към тази Асоциация”. Въпреки това, посочва документът, „на преден план изпъкнаха сериозни доктринални проблеми, които засягат мнозина в богопосветения живот”. Посочват се също и неприемливите позиции, изказани по време на годишните асамблеи на Асоциацията, както и позициите на несъгласие, като например за ръкоположението на жените или пастирския подход към хомосексуалността и утвърждаването на радикалния феминизъм, които са несъвместими с католическото учение.

Ватиканското ведомство припомня, че „Асоциациациите на главните настоятелки са израз на сътрудничеството между Светият Престол, главните настоятели и епископските конференции в подкрепа на богопосветения живот”. Оттук и необходимостта да се предвиди за Асоциацията „солидно доктринално вкореняване във вярата на Църквата”. За тази цел Светият Престол назначи монс. Питър Сатрейн, архиепископ на Сиатъл, „Делегат за проучването, ръководството и одобряването, ако е необходимо, на работата на Асоциацията”, който ще работи в сътрудничество с нейните представителки, „за реализирането на очертаните цели от Оценката”. Делегатът ще докладва на Конгрегацията за Доктрината на Вярата, която ще информира и консултира другите две заинтересувани ватикански ведомства за Институтите за богопосветен живот и Общностите на Апостолски живот и това за Епископите. „Светият Престол – завършва кард. Левада – се надява по този начин да предостави значителен принос за бъдещето на богопосветения живот в Съединените Щати”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.