2012-04-18 16:49:28

Кардинал Антонели: семейството е назаменим ресурс на обществото


“Familiris Consortio е Великата Харта на многостранните църковни и граждански усилия на католиците в служба на семейството”. Това посочи кард. Енио Антонели, председател на Папския Съвет за семейството в словото си по време на конференцията посветена на семейството, която се проведе в Лисабон, Португалия. В словото си кардиналът изтъкна, че „индивидуалистичния характер” на нашето съвремие, тълкува погрешно човешките права, изопачавайки техния истински смисъл”. Ето защо, „бракът се свежда до емоционална връзка от частен характер между двама души”, което води до отстояването правото „на хомосексуалните двойки да сключват брак или да приравнят във всичко тяхната връзка с брака, без да вземат на предвид, че справедливостта не е да се дават едни и същи неща на всички”. Семейството, прибави кардиналът, „се ражда от едно двойно лично даряване”: „на взаимното даряване на мъжа и жената, и на родителите към децата. Всичко това се изгражда според логиката на безвъзмездността”. В този смисъл, семейството е „първият и незаменим ресурс на обществото, защото ражда нови граждани и произвежда първични рационални блага, които оформят идентичността на всеки един”. Семейството подхранва гражданските добродетели като „уважението, доверието, солидарността, сътрудничеството, отговорността, умереността и склонността към спестяване”. То не само предава „генетичното наследство, но също и културното, етическото и религиозното; закриля най-слабите, като децата, възрастните, инвалидите и болните”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.