2012-04-18 09:34:32

Австралия: католическите епископи обявиха "Годината на благодатта"


„Да започнем от Христос”. Тази е темата за Годината на Благодата, вдъхновена от цитат на Апостолическото писмо на Йоан Павел ІІ, Nuovo millennio ineunte, която бе обявена от австралийската епископска конференция. Инициативата ще започна в неделята на Петдесятница, 27 май и ще завърши на 19 май 2013 г. „Тази Година на благодатта – пишат в нота епископите – е апел за цялата Католическа църква в Австралия да поеме един духовен път, за време на слушане и молитва, за една нова среща с Христос”. В този контекст инициативата има три основни цели: „среща с Исус в молитвата; обновление чрез покаянието; израстване като Христови ученици, съхранявайки дара на Светия Дух, за да може Католическата църква в Австралия да продължава да бъде преобразявана от силата на възкръсналия Христос”. Затова, епископите подчертават значението на молитвата като изтъкват, че е необходима „по-внимателната молитва, с повече спокойствие, повече време на разположение и по-честото прибягване до нея. Не трябва да се молим само на евхаристичните богослужения - продължават австралийските епископи - но също така и в училище, на работното място, по време на енорийска или семейна дейност". Епископската конференция насърчава верните да „гледат на Светото Писание”, стремейки се да разберат какво означава „lectio divina” и как Словото Божие може да стане част от всекидневния живот. Накрая, епископите информират, че дори да няма определена програма, през следващите дванадесет месеца Годината на благодатта ще бъде придружена от многобройни литургии и чествания, които ще бъдат координирани от специален отговорник във всеки диоцез в страната. „Всички ще бъдем насърчавани – заключават епископите – да се замислим над нашите грешки и грехове като общност от вярващи, но също така над даровете и благодатта, които Бог ни е дал”.

jp/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.