2012-04-13 13:57:11

Конгрес на Църквите от Тривенето. Папата: свидетелствайте любовта на Бог към човека


В Градо, провинцията на Гориция, на 12 април бе открит вторият Конгрес на Църквите от Тривенето на тема: „Заслушани свидетели на Христос”. Събитието, в което участват 15-те диоцеза на областите Венето, Трентино Алто Адидже и Фриули-Венеция Джулия, ще завърши на 15 април с литургия в базиликата на Аквилея. През май м.г. именно в тази базилика, Папа Бенедикт ХVІ насърчи християнските общности от тази част на Италия да известяват с ентусиазъм Евангелието в днешното секуларизирано общество. На 7 май в базиликата на Аквилея, Папата повери на Църквите от Тривенето „приоритетната задача”, да свидетелстват любовта на Бог към човека:

Призвани сте да го правите преди всичко с дела на любов и житейски решения в полза на конкретни личности, започвайки от най-слабите, уязвимите, беззащитните, като бедните, възрастните, болните, онези които свети Павел нарича най-слабите части на църковното тяло (срв 1 Кор 12, 15-27)".

В свят доминиран от субективизма, Папа Бенедикт ХVІ призова към едно „красноречиво възвестяване на Евангелието, носено с деликатна гордост и дълбока радост” в различните среди на всекидневния живот.

Настоящите културни промени в света изискват от вас да бъдете убедени християни, готови да отговаряте на всеки, който ви пита за причините на надеждата, която е във вас’ (1 Пт 3,15), способни да отговаряте на новите културни промени, в почтителен конструктивен и съзнателен диалог с всички хора от настоящето общество”.

Папата посочи християнския смисъл на съжителството в днешното плуралистично общество:

Не отричайте нищо от Евангелието в което вярвате, живейте сред хората със симпатия, известявайки чрез вашия начин на живот този хуманизъм, чиито корени са потопени в Християнството е са насочени към изграждането от всички хора с добра воля на един по-хуманен, по-справедлив и солидарен град".

Накрая, Папата препоръча на Църквите от Тривенето – „да полагат усилия за насърчаването на едно ново поколение мъже и жени, способни да поемат пряка отговорност в различните социални среди, по-специално в политиката”:

Повече от всякога политиката се нуждае от хора, по-специално млади хора, способни да изградят един "добър живот" в полза и в служба на всички. От тази отговорност християните не могат да стоят настрана, защото те са поклонници към Небето, но още отсега предвкусват радостта от вечността”.

jp/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.