2012-04-13 13:41:05

Пакистан: среща на Комисията за малцинствата за принудителното приемане на исляма


Националната правителствена Комисия за малцинствата в Пакистан, организира среща за дългогодишния проблем с насилственото приемане на ислямската вяра. Това посочва пред агенция Fides, министърът за Националната хармония, католика Акрам Гил, пояснявайки, че „депутатите принадлежащи към религиозните малцинства, в националната асамблея и регионалните асамблеи, многократно са повдигали този деликатен въпрос, засягащ свободата на съвестта и религията”. В следствие на тези искания, Комисията за малцинствата, ръководена от министър Акрам Гил и съставена от представители на всички религиозни общности, ще се събере през следващите дни за да разгледа този феномен, да разбере неговите измерения и значение, и да проучи стратегиите за спирането му. Въпросът за принудителното приемане на исляма засяга предимно жените от християнските и хиндуистки общности, които в Пакистан са двете основни малцинства: от общо 180 милиона жители, 95% от които са мюсюлмани, християните са около 3%, хиндуистите по-малко от 2%. „Принудителното приемане на ислямската вяра – пояснява министър Гил – е една рана, която в институциите, в обществото, но също и на религиозно ниво, не може да бъде толерирана. Знаем, че исляма е либерална религия и, че никой не може и трябва да принуждава друго човешко същество да променя своята вяра. Искаме да гарантираме пълното зачитане на свободата на култа и религията”. Според данни на източници на агенция Fides, всяко година в Пакистан около 700 християнки са отвличани и принудени да приемат исляма. По-голяма част от случаите е регистрирана в Пунджаб, провинция в централен Пакистан, където ислямския екстремизъм просперира в обществото и политиката. Според данните предоставени от една неправителствена организация в Синд, хиндуистките жени, които всяка година приемат насилствено исляма са около 400. По тази причина новият архиепископ на Карачи, монс. Джозеф Кутс, поиска от Комисията „Справедливост и Мир” в неговия диоцез, да направи проучване и да изготви специален доклад за този феномен, тъй като голяма част от пакистанските хиндуисти живеят в провинцията на Синд, чиято столица е Карачи.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.