2012-04-10 14:12:19

Мадрид: 15-ти Европейски форум за преподавателите по религия


„Преподаването на религия и социалната хармония в Европа. Предложения за подготовката на преподаватели” е темата на 15-тия Европейски форум за преподаването на религия, който се провежда от 11 до15 април в Мадрид. Срещата е организирана от Европейския форум за религиозно възпитание в училищата (Eufres), а в него участват експерти от различни европейски страни. Целта на форума е да продължи дебатите за важната роля на религиозното обучение в европейските училища, като специално внимание ще бъде обърнато на различията в организацията и типичните особености в отделните държави. Сред темите е присъствието на религията в европейското публично пространство и приноса към преподаването на религия, социалното единство и постоянната подготовка на преподавателите.

dg/ sir
All the contents on this site are copyrighted ©.