2012-04-03 15:03:03

Послание на Светия Престол за будисткия празник Весак: да възпитаваме новите поколения в духа на толерантност към различните религии


Религиите трябва да посрещнат „предизвикателството” да формират младите хора на толерантност и разбирателство към имащите различна вяра. Освен това, да разберат, че „младите хора са ресурс за всяко общество” и с техния динамизъм помагат да бъдат „разрушени стените” все още разделящи хората. Това се казва в посланието на Папския съвет за междурелигиозен диалог отправено към будистите по целия свят по повод традиционния празник Весак. Посланието е подписано от председателя на ватиканското ведомство, кардинал Жан Луи Торан и архиепископ Пиер Луиджи Челата и разпространено в онлайн версия на единадесет езика. Тази година посланието е озаглавено „ Християни и будисти: споделяне отговорността за възпитание на новите поколения в дух на справедливост и мир, посредством диалога между религиите”.

„Днес, повече от всякога, в университетските аули по целия свят, студенти от различни религии и вероизповедания стоят рамо до рамо, учейки се заедно и един от друг. Това различие е едно предизвикателство, предизвикващо дълбок размисъл за необходимостта младежите да бъдат възпитавани в духа на разбирате вярата и религиозните практики на другите, за нарастване на собственото съзнание и отговорност, за да бъдем готови да се приобщим към последователите на другите религии при разрешаването на конфликти и насърчаването на приятелство, справедливостта, мира и истинско човешко развитие”.

Будистите, се казва във ватиканското послание, „умеят да предават на младите необходимата мъдрост да не ощетяват другите и да споделят благородния и състрадателен живот - практика, която трябва да бъде оценена и призната, като ценен дар за обществото”. „С техния динамизъм – завършва посланието – младите хора ни подтикват да разрушим всички стени, които за съжаление все още ни разделят. Със своите въпроси те подхранват диалога между религии и култури”.

dg/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.