2012-04-03 08:59:17

Европейските епископи апелират за по-голяма защита на религиозната свобода


„Зачитането на религиозната свобода стои в центъра на съжителството в Европа и е факторът, позволяващ насърчаването на единството в различието”. Това се чете в съвместната декларация на Комисията на епископатите от Европейската общност (Comece) и Конференцията на европейските Църкви (Кек), публикувана в края на семинар посветен на религиозната свобода, който се проведе на 30 март в Брюксел. „Във всяка страна, в която правото за религиозна свобода на населението е нарушено или заплашено – се чете в декларацията - е заплашено самото общество”, защото „в настоящия момент религиозната свобода е важен индикатор за преценката за прилагането на основните права в тяхната цялост”. Оттук и призива към ЕС да „следи по-ясно нарушенията на това право, както в континента, така и по целия свят”. На семинара се изказаха монс. Джозеф Кутс, архиепископ на Карачи и Пол Бхати, брат на Шабхаз Бхати, пакистанския католик, министър за религиозните малцинства, убит през март 2011. Двамата пакистански представители предоставиха свидетелство за състоянието на християните и религиозните малцинства в страната. „Както в много други страни – подчертава декларацията – въпреки, че религиозната свобода е гарантирана официално в Пакистан фактите показват, че религиозните малцинства страдат по причина на насилията и натиска”. Освен това, европейските Църкви припомнят, че „тези малцинства не претендират един статут или специална закрила, а достъпа до общото гражданство”, защото „са съставени от пълноправни граждани и като такива, трябва да им бъдат гарантирани легитимните интереси”. В този котекст, Comece и Кек, отправят искането за по-голям „контрол на нарушенията на религиозната свобода посредством по-систематична и координирана стратегия на европейско ниво”. Що се отнася до страните, възнамеряващи да влязат в ЕС, „Европейската комисия – се чете в документа – трябва да проучи с особено внимание зачитането на основното право за религиозната свобода и свързаните с нея аспекти, като правото на собственост”. „Още преди една нация да бъде приета в ЕС – подчертават религиозните лидери – трябва да съществуват ясни и недвусмислени крачки в приложението на религиозната свобода”. Европейските църкви отправят и искането правото на религиозна свобода да не бъде подвластно на „индивидуалистични” интерпретации, а да бъде „разбрано в широк смисъл, така че да включи в себе си социалното и институционално измерение”. За Comece и Кек е от особена важност да се направи „проучване за дискриминацията, което да бъде базирано върху критерия за религиозната свобода в страните членки на ЕС и в онези, които са се кандидатирали за присъединяване към съюза”. „Ролята на религията в обществената сфера – завършва съвместната декларация – трябва да бъде защитена от атаките, които са нарушаване на религиозната свобода. Затова е важно да се признае положителната роля на религията в живота и обществото”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.