2012-04-03 12:08:28

Видеопослание на Бенедикт ХVІ за срещата в Лурд по повод 50 години от Втория Ватикански Събор: предавайте с радост красотата на вярата


„Необходимо е да се преоткрие ентусиазма от предаването на красотата на вярата”: това е призива на Бенедикт ХVІ в видеопослание по повод националната среща в Лурд на френските епископи, за 50 години от откриването на Втория Ватикански Събор. Срещата се проведе в Богородичното светилище на 24 и 25 март, а в нея взеха участие 2500 епископи, свещеници, дякони и миряни (такъв какъвто беше и броят на съборните отци). Събитието бе под наслов „Радост и надежда”, позовавайки се на един от най-важните документи на Втория Ватикански Събор: Пастирската конституция за Църквата в съвременния свят Gaudium et Spes. Срещата посочи монс. Урлих, заместник-председател на френската епископска конференция, имаше двойна цел: „Да помогне на християните да разберат по какъв начин Съборът обнови техният начин да са християни” и „показа как Вторият Ватикански Събор позволи на Църквата да се подготви за промените дошли във времето”. Един от лекторите на срещата бе и архиепископа на Париж, кард. Андре Ван Труа, който се спря на темата „Човекът и пътя на Църквата”. Работните сесии бяха придружени от девет видео-свидетелства, споделяне за житейски опит и множество богослужения, сред които литургии, вечерни молитви, Евхаристични обожавания и Богородични шествия.

Във видеопосланието си към участниците на срещата Папата посочва, че „Вторият Ватикански Събор е и остава истински знак Божий за нашето време” и ако го тълкуваме „в лоното на традицията на Църквата и под сигурното ръководство на Поучителната власт” може да се превърне „все повече в голяма сила за бъдещето на Църквата” Оттук и пожеланието на Бенедикт ХVІ, „този юбилей да бъде повод за духовно и пасторално обновление”, възползвайки се от възможността да се „опознаят по-добре текстовете, които Съборните Отци ни оставиха в наследство и които не са загубили по никакъв начин своята стойност”.

Става въпрос, продължава Папата, „за обновление в приемствеността, въпреки, че приема множество форми”. Необходима е една все по-голяма отвореност към личността на Христос, преоткривайки по-специално красотата на Словото Божие, за да се постигне дълбокото обръщане на нашето сърце и да тръгнем по пътищата на света, за да възвестяваме Евангелието на надеждата на мъжете и жените от нашето време, в почтителен диалог с всички”.

Бенедикт ХVІ пожелава това благодатно време да „укрепи общението в лоното на голямото семейство на Католическата църква”, помагайки за „възстановяването на единството между всички християни, което бе една от основните цели на Събора”.

„Обновлението на Църквата – продължава видеопосланието - преминава и през свидетелството дарено от живота на самите християни, за да може да засияе Словото на истината, което Господ ни остави”. Светците, посочва Папата, ни показват как вярата е един „личен и общностен акт, който включва също свидетелството и обществената ангажираност, които не можем да пренебрегнем”. „Ярък пример” за това е Света Жана Д’Арк, чиято 600 годишнина от раждането се чества тази година: една млада свидетелка на Христос, която „пожела да занесе Евангелието в най-драматичните реалности на историята и Църквата по онова време”.

„Преоткриването на радостта от вярата и ентусиазма от предаването на силата и красотата на вярата – завърши видеопосланието си Папата – е съществен въпрос за новата евангелизация”, който изисква да „тръгнем на път без страх”, за да водим съвременните мъже и жени към „приятелството с Христос”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.