2012-04-02 10:09:58

Полша: апел на епископите за защита на човешкото достойнство в обществото


Полските епископи отправиха апел за защита на достойнството и правата на всяко човешко същество във всичките му социални измерения. В дълго открито послание, редактирано от Комисията за социална дейност към епископската конференция и разпространено след пленарната сесия, епископите алармират, че„въпреки постигнатите многобройни успехи в страната съществува „опасността от сериозна криза на ценностите”.

Епископите посочват демографския спад и настояват за подкрепа на семейството, подчертавайки, че „евтаназията, аборта, употребата на стаминални ембрионални клетки и клонирането са против човешкото достойнство и неприемливи от морална гледна точка”. Остаряването на нацията води също и до проблеми в пенсионната област, затова епископите настояват за сериозна семейна политика, защото то е „най-важния възпитателен център в обществото”.

В посланието епископите възразяват срещу глобализацията, разбирана като „стандартизация и загуба на религиозната и националната идентичност” и призовават за „политика, която работи за благосъстоянието на обществото и бъдещите поколения”.

Епископите осъждат и ниското ниво на политическия дебат, като припомнят, че „демокрацията зачита човешките права и основните ценности” и в този оптика „човекът, а не парите, трябва да заеме централно място в икономиката”.

Също така настояват за разрешаване на проблема с безработицата, който „не е само резултат от икономическата криза и законите на пазара”. Епископите изтъкват и проблема с емиграцията и нарастващата разлика между доходите на градските и земеделските семейства, като настояват за „национален план за възстановяване на земеделските райони”.

Медиите също са на фокус в посланието на полските епископи, които се противопоставят на „безмилостното използване на информацията” и призовават за тяхната отговорност в ”създаването на етически стандарти в обществото и формиране на общественото мнение”.

Документът завършва с уверението, че Епископската конференция в Полша желае да диалогира с всички, които смятат за важно цялостното развитие на човешката личност.

dg/ rv


All the contents on this site are copyrighted ©.