2012-04-02 15:35:28

Седем години от смъртта на Йоан Павел ІІ: интервю с постулатора на процеса за неговата канонизация


На 2 април се навършват седем години от смъртта на Папа Войтила. Многобройни са инициативите по света в спомен на Блажен Йоан Павел ІІ, Папа, който продължава да живее в сърцата на хората, както посочва пред Радио Ватикана, постулатора на Каузата за Канонизацията, монс. Славомир Одер:

********
„Вярно е, че днес честваме споменът от неговата смърт, но нека си припомним, че за християните денят на смъртта е „dies natalis” (пр. рождения ден). Вярно е също, че Йоан Павел ІІ остана в нашите сърца и сред нас, като много обичана личност. Той влезе в сърцата ни и в нашите домове. В много къщи все още за закачени неговите снимки и благослови които даде, като знак на близостта му. Но най-важното е, че той остана наистина в сърцата на хората. Много специален и видим знак за това присъствие са постоянните визити на неговия гроб в Базиликата "Свети Петър". Друг феномен, който се разрасна през последната година – първата от неговата Беатификация – е този на поклонничеството на мощите, което се породи съвсем спонтанно. Започна с присъствието на ампулата с неговата кръв по време на Световния Младежки Ден в Мадрид и продължи с нейното международно поклонничество. Първият етап беше в Мексико, с визитата във всички диоцези на страната, след това в Колублия, където посети няколко диоцеза. В настоящия момент ампулата е в Нигерия. В известен смисъл това присъствие на Блажения сред нас е повторение на делото му, когато беше жив, на международното измерение на неговото служение. Но може би, онова, което е най-осезаемо е изобилието на любовта, която той пося. Неговото присъствие не е просто физическо присъствие, което с времето е естествено да намалее, защото това е ходът на човешкия живот; присъствието означава също присъствие на идеи, чувства, но преди всичко на любовта, която някой е дарил и сега получава като скъп спомен”.

Все още и днес отекват думите от началото на понтификата на Папа Войтила: Не се страхувайте, отворете, дори разтворете широко вратите за Христос!”… послание което все още е много актуално..
„Това е много актуално, задължаващо и насърчаващо послание. В настоящия момент Църквата несъмнено живее знаците на множество трудности от които не вижда своето присъствие като положително. Тайната на неговите думи „Не се страхувайте!”, отправени от Площад Свети Петър, бе неговата вкорененост в тайната Божия. Сам той казваше: „Човек, който стои пред Бог, който е потопен в Бог, не се страхува от нищо. Не трябва да се страхува от нищо!. В тези негови думи, в този дълбок житейски опит, който можем да определим като мистичен, можем да доловим думите на Свети Павел: „Кой може да ни раздели от Христовата любов?”.

Какъв спомен носите в сърцето си след тези седем години?
„Споменът от една истинска личност. От човек с голяма интелигентност, култура и духовност; но преди всичко от човек с голяма религиозна и културна стойност.. Той беше човек на близостта, на вниманието, с една изключителна способност да забелязва онези, които не са видени от другите. Той беше способен да влезе ефективно в хармония с чувствата на своя събеседник. Човек, който знаеше да изследва старателно човешкото сърце и знаеше винаги да намери правилната дума, за да вдъхне смелост и да го прикани човека да се бори в живота с християнската надежда”.

До къде е стигнал процеса за Канонизацията на Йоан Павел ІІ?
„Разбира се процедурата за каузата не приключи с Беатификацията, която е само един етап. Разбира се, Конгрегацията не се нуждае вече да проучва живота и добродетелите, необходими за Беатификацията. В настоящия момент сме в очакване да доловим един знак Божий, за да продължим напред с процеса за Канонизацията: този знак Божий е едно ново чудо. В момента, мога да кажа, че от много кътчета по света пристига многобройна информация за получени благодати чрез застъпничеството на Блажен Йоан Павел ІІ, някой от които несъмнено са много интересни. Сега очаквам необходимата документация, за да дам началото на едно по-задълбочено проучване и да направя подходящ и добър подбор на получената информация”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.