2012-04-02 14:24:55

Архиепископ Жимовски: повече чувствителност и солидарност към засегнатите от аутизъм


Необходимо е да се повиши чувствителността и да бъдат подкрепени хората с аутизъм и техните семейства. Това е апелът на архиепископ Зигмунт Жимовски, председател на Папския съвет за здравеопазване, по повод 5-я Световен ден за информираност за аутизма, който се отбелязва на 2 април. Значението на световния ден става все по-важно, поради тежестта на страдащите от аутистичния спектър, както на пряко засегнатите, така и на техните семейства, а от друга страна спешната необходимост от задълбочаване на знанията и разширяване на възможностите за диагностика и лечение на хора и народи, които са в икономическо неравностойно положение.
Същите статистики на международно ниво, са все още непълни, въпреки големите усилия на експертите от този сектор. Аутизмът обаче съществува, както в развитите, така и в развиващите се страни.
Смята се, че в Европа засегнатите от аутизъм деца са около шестдесет на всеки десет хиляди. Църквата, разбирайки страданията и трудностите на аутистите и техните семейства, чувства спешната необходимост да помага все повече и повече на страдащите и техните семейства, поне с нарушаване на мълчанието, давайки знак на солидарност, споделяйки в молитвите тяхното страдание, което често се превръща в безсилие и примирение, поради оскъдните терапевтични резултати. По същия начин, Църквата засилва чувствителността и стимулира научните среди и здравната политика, да предприемат и увеличават диагностиката, лечението и рехабилитацията, включвайки повече хора, отколкото досега. Насърчаването и подкрепата на тези усилия, проявявата на солидарност в училищата, доброволческите организации и асоциации, трябва да задължават да бъде зачитано достойнството на хората с увреждания и при най-тежките случаи.

В България все повече се говори за новите начини на лечение на аутизма и постиженията постигнати в това отношение в света. Съвсем наскоро започнаха да се създават организации и сдружения на родители на деца-аутисти. На 2-ри април в 11.00 ч., в зала „Съединение” на Регионален исторически музей – Пловдив, сдруженията „С мама за ръчичка”, „Паралелен свят” и „Шарен клас” организират среща под мотото: Едно дете – много деца – една съдба - аутизма! Наскоро бе създаден информативен сайт, посветен на аутизма, в който могат да се открият статии, за лечения според биологичния протокол ДАН, по който работят много американски специалисти още от 60-те години на миналия век. Малко хора знаят, че са постигнати значителни успехи, които могат да бъдат приложени и при нас. Проблемът е, че трябва да бъдат открити желаещи медици, фармацевти и психолози, които да научат и прилагат тези начини на лечение и у нас. Пътуванията в чужбина, както и леченията се оказват непосилни за много семейства, но ако зад тях застане държавата и институциите тези деца могат да подобрят своя стандарт на живот, както и този на техните родители. Сайтът е
.

Венета НенковаAll the contents on this site are copyrighted ©.