2012-04-01 16:19:28

Бенедикт ХVІ в началото на Великата Седмица: нека си отговорим кой е за нас Исус от Назарет


„Кой е за нас Исус от Назарет? Какво представа имаме за Месията и за Бог? Какво чувстват в сърцата си акламиращите идващия в Иерусалим Христос, като Иудейски Цар? Тези основни въпроси, свързани с началото на Великата Седмица, бяха в основата на папската проповед в литургията за празника Връбница, която Папата отслужи на площад Свети Петър. Празникът съвпада и с 27-мия Световен младежки ден (на диоцезално ниво), затова сред 30-те хиляди вярващи и поклонници на площада присъстваха хиляди младежи от Рим и други диоцези. Папата отправи специален поздрав и към организационните комитети на провелия се в Мадрид и предстоящия световен младежки форум в Рио де Жанейро, както и към участниците в Международната среща на отговорниците за неговата подготовка, организиран от Папския съвет за миряните.

„Празникът Връбница е парадния вход за Великата Седмица – каза Папата – в която Господ Исус се отправя към кулминацията на земното си съществувание. Той отива в Иерусалим, за да се изпълнят Писанията и за да бъде разпнат на кръстното дърво, трона от който ще царува завинаги, привличайки към себе си човечеството от всяко време и предлагайки на всички дара на спасението”.

Позовавайки се на приветстващите Исус млади евреи с възгласа „Осана, благословен идващия в името Господне” (Марк. 11,1-10), Бенедикт ХVІ поясни:

„Това радостно възклицание, предадено от четиримата евангелисти, е могъщ вик на благословението, ликуващ химн, който единодушно изразява убеждението, че в Исус, Бог идва при своя народ и че очаквания Месия най-после е дошъл. С нарастващо внимание всички очакват онова, което Христос ще извърши влизайки в града”.

„Онзи, когото е акламиран от народа като благословен е същевременно Онзи, който ще благослови цялото човечество”, допълни Папата. По този начин ”човечеството се чувства дълбоко единно и обгърнато от божествения благослов, който прониква във всичко, подкрепя, спасява и освещава”. Оттук и голямото послание, което откриваме за днешния празник:

„То е призив правдиво да гледаме към човечеството и света с неговите различни култури и цивилизации. Този поглед е на благословението, който вярващия приема от Христос: изпълнен с мъдрост и любов, открит към красотата на света и състрадателен към слабостта”.

„Но какво в действителност изпитват приветстващите Христос, като Иудейски цар?”, запита Папата, посочвайки, че същия този народ след няколко дни ще призовава Пилат „Разпни го!”. А така също и неговите апостоли, както и други които са го видели и чули неговите думи, ще останат безмълвни и объркани. За Папата, това е възловият въпрос за днешния празник:

Кой е за нас Исус от Назарет? Каква представа имаме за Месията и за Бог? Това е възлов въпрос, който не можем да заобиколим, още повече че именно през тази седмица сме призвани да следваме нашия Цар, който избира кръстния трон. Призвани сме да следваме един Месия, който не ни обещава лесно щастие на земята, а щастие на небето и блаженствата на Бога. Тогава трябва да се запитаме: какви са нашите истински очаквания? Кои са нашите най-съкровени желания с които днес честваме празника Връбница и навлизаме в Страстната Седмица?”.

Обръщайки се към младежите, Папата припомни примера на Света Киара от Асизи, по повод 400 годишнината от нейното обръщане и посвещение, която на 18 годишна възраст е имала „смелостта на вярата и на любовта, посвещавайки се на Христос”:

„Нека празникът Връбница бъде за вас решителен ден: решението да приемете Господ и да Го следвате до край; решението да превърнете Неговата Пасха на смъртта и възкресението в смисъла на вашия християнски живот. Такова решение води към истинската радост”.

Накрая Папата призова всички вярващи да живеят Великата Седмица изпълнени с чувството на възхвала и благодарност за „най-големия дар”, който могат за получат: дара на живота, тялото, кръвта и любовта на Господ Исус”:

На този голям дар трябва да дадем подходящ отговор, дарявайки себе си, нашето време, нашата молитва и нашето дълбоко общение със страдащият Христос, който умира и възкръсва за нас”.

dg/ rv

All the contents on this site are copyrighted ©.