2012-03-01 16:55:20

„Medjugorje – maszk nélkül” – P. Szabó Ferenc SJ jegyzete


RealAudioMP3 A Magyar Kurír hírportálján olvastuk február 27-i dátummal: ”A pápa még 2012-ben állást foglal a medjugorjei jelenések ügyében.” E híradás szerint: „A vizsgálóbizottság valamennyi látnokot kihallgatta a Vatikánban. XVI. Benedek pápa február 25-én fogadta a bizottság elnökét, Camillo Ruini bíborost, hogy a vizsgálat állásáról tájékozódjék.” A „Vatican Insider” által szintén február 27-én közzétett hír emlékeztet rá, hogy a Vatikán 2010-ben egy nemzetközi vizsgálóbizottságot hozott létre az állítólagos jelenések kivizsgálására.

A Magyar Kurír Vinko Puljić bíboros érsekre hivatkozik, aki „nemrég kiadott közleményében kijelentette, hogy a munka egy éven belül befejeződik. Hogy mi lesz a végső döntés, ma még nem lehet megmondani.” Az olasz televízió egyik kereskedelmi adója az elmúlt napokban sorozatot mutatott be a bosznia-hercegovinai jelenségről. A riporter február 22-én meginterjúvolta az egyik ún. „látnokot”, aki többek között elárulta, hogy birtokában van egy titkos napló, amelyet maga a Szűzanya diktált le neki életéről.

Hallgassák meg P. Szabó Ferenc SJ jegyzetét, aki már korábban is bőven foglalkozott a medjugorjei jelenésekkel és üzenetekkel.

(Lásd a Távlatok honlapján www.tavlatok.hu Vitatott Mária-jelenések.)

Tavaly a nemzetközi sajtó megemlékezett az 1981. július 24-i első „jelenés” 30. évfordulójáról. Az interneten számos honlap adott hírt a „jelenések” 30. évfordulójáról, mint ahogy minden nyelven megtalálhatók a folyamatosan érkező „üzenetek” 3 évtizedre visszamenő archívuma is.

2011. június 15-én a KATHPRESS katolikus hírügynökség hivatkozott Ruini bíboros 2011. júniusi római sajtókonferenciájára, aki kijelentette: a vizsgálóbizottság még messze van attól, hogy közzétegyen egy első értékelést, majd tárgyilagosan felidézte a történteket. Többek között hivatkozott arra, hogy 1990 augusztusában J. Ratzinger bíboros kijelentette: amíg a jelenések természetfeletti jellege nincs igazolva, addig nem lehet hivatalos zarándoklatokat szervezni Medjugorje-ba. A hírlap megemlítette, hogy Tomislav Vlašić ferencest, a látnokok első lelki atyját 2009-ben a divinis felfüggesztették (valóban ekkor már laicizálták).

Nagyon különös, hogy továbbra is állandóan terjesztik a „látnokok” jámbornak tűnő, de sokszor tévedést hordozó üzeneteit. Pl. a „Medju”-hívek körében régóta elterjedt – a 2008-ban ad divinis felfüggesztett és 2009-ben XVI. Benedek által laicizált Tomislav Vlašić ferences kezdeményezésére - hogy augusztus 5-én ünneplik Mária születésnapját. Az évfordulóra megjelent számos kötet egyikéből azt is megtudtuk, hogy a Szűzanya 165 cm magas és mintegy 60 kg, kék szemű, és ezüst felhőn lebegve jelenik meg. A könyv angol, francia, olasz és horvát nyelven online is megrendelhető.

Még egy kuriózum: Ivan Dragicevic „látnok”, aki egy amerikai szépségkirálynőt vett feleségül és az év felét az USA-ban tölti, 30 éve rendszeresen kapja az „égi üzeneteket”, gyakran a hosszú repülőút során is. A szorgalmas „látnok” ezeket azonnal sms-ben továbbítja a Gospa híveinek. Egyik honlapja, a Medjugorje ma – Medjugorje today (www.medjugorjetoday.tv/1559/ivans-pubblic-apparitions-cease-for-a-while/) pl. azt a „meglepő” hírt közölte tavaly július elején, hogy amíg Ivan nem kap újabb „értesítést”, nem találkozik hetente nyilvánosan a Szűzanyával a medjugorjei Jelenések Dombján. Ismeretlen időre az „extra jelenések” csak privát jellegűek lesznek és kizárólag csak Ivan imacsoportjának tagjai vehetnek rajta részt.

Marco Corvaglia olasz irodalomtanár és a paranormális jelenségek kutatója honlapján részletesen összegyűjtötte a Medjugorje-jelenséggel kapcsolatos híreket, videókat, tanulmányokat, együttműködve Ratko Perić mostari püspökkel. A honlap angol, francia és olasz nyelven konzultálható: Medjugorje senza maschera (Medjugorje – maszk nélkül). A tudományos kritériumok szerint összeállított, minden apró részletre kiterjedő, igazságfeltáró dokumentumok tehát mindenki rendelkezésére állnak, valószínűleg a bizottság tagjai figyelmét sem kerülik el.

Legújabban erről ad hírt Marco Corvaglia: 2012. február 11-én Stefania Caterina és Tomislav Vlašić közzétettek egy videót – www.versolanuovacreazione.it – ahol elmagyarázzák korábbi millenarista „meglátásaikat”: Isten kiválasztott egy Központi Magot” (Nucleo Centrale): ez a Hozzá hűséges 49 személyből áll, köztük van természetesen Stefania és Tomislav, és majd az emberiség hűségesei egyesülnek e Mag körül. Az érdeklődők megtekinthetik ezt a fantazmagóriát a jelzett oldalon.

Tovább szervezik a zarándoklatokat Magyarországról is a kegyhelyre, - hivatkozva tanúságtételekre, megtérésekre, lelki gyümölcsökre, terjesztik az „üzeneteket”. Az igaz, hogy Jézus szavai szerint „gyümölcseiről ismerik meg a fát”. Az is igaz, hogy a Szűzanya – VI. Pál Marialis cultus k. enciklikája szerinti - helyes tisztelete mindig is szép gyümölcsöket hozott a történelem során, és a Mária-kegyhelyeken kibontakozott igaz népi vallásosság az evangelizálás egyik eszköze lehet ma is. De az egyház – a Szentszék és a helyi püspök - iránti engedetlenség gyanússá teszi az ún. Jelenések és üzenetek hitelességét.
Ratko Perić mostari püspök leghitelesebb honlapját kell olvasnunk: http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=958
(Az ő egyházmegyéje területén fekszik Medjugorje.)

Várva az új vatikáni vizsgálóbizottság jelentését, idézzük Manfred Hauke dogmatika-professzor véleményét, amelyet a Tagespost 2010. február 3-i számában tett közzé. A bizonytalan és az egyértelműen hamis jelenségeket, mint ilyeneket fel kell tárni. Ha a vizsgálóbizottság arra az eredményre jut, hogy a jelenésekkel kapcsolatos jegyek azok valódisága ellen beszélnek, akkor az igazság iránti szeretet azt követeli, hogy ezt teljes világossággal kihirdessék, és a katolikusokat nyomatékosan óvják a hivatalos zarándoklatoktól.

„Itt is ez az elv érvényes: ’Bonum ex integra causa, malum ex quovis defectu’ (a jó egy sértetlen okból származik, a rossz bármilyen hiányból). Ha ezt az Egyház nem teszi meg, akkor az egyházellenes körök fogják megtenni. És végül a csalódott tömegek is a hit és az Egyház ellen fordulhatnak. Így az is megmagyarázható, hogy az ördög miért tűr el Medjugorje-ban „jó gyümölcsöket” is: mert végül ezzel az Egyház számára sokkal nagyobb károkat tud okozni. „A lelkipásztori szeretetet soha nem szabad elszakítani az igazság iránti szeretettől.”

Azt talán nem kell hangsúlyoznunk, hogy mennyire árt az ökumenizmus ügyének a kétes „jelenések” és „üzenetek” terjesztése. Hiszen a Szentíráson és a katolikus Egyház biztos hagyományán alapuló Mária-tiszteletet is nehezen fogadják protestáns testvéreink. De még elriasztóbb a Krisztus és az Isten létét is kétségbe vonó, de az Igazságot őszintén kereső személyeknek az igaz hitet eltorzító hiszékenység, a megalapozatlan „csodahit”.

Napjainkban, amikor XVI. Benedek az új evangelizálást sürgeti a szekularizált „Nyugaton”, amikor egyre terjed az ateizmus, megfontolandók Manfred Hauke professzor fentebb idézett figyelmeztetései.
All the contents on this site are copyrighted ©.